Aktualności >>> Boże Narodzenie 2008 >>>

 .: Boże Narodzenie 2008

Boże Narodzenie 2008

Prawdziwe tłumy zgromadziły uroczystości Bożego Narodzenia w kościele w Bisztynku. Na tradycyjną Pasterkę - koncelebrowaną przez księży Eugeniusza Bartusika i Eugeniusza Subocza przybyła - jak się wydaje - znaczna większość mieszkańców miasteczka oraz wielu gości.

Pasterka rozpoczęła się w ciemności, procesją i wniesieniem figury Bożego Dziecięcia do szopki zbudowanej w prawej nawie, w miejscu zdemontowanego i remontowanaego ołtarza Matki Bożej bisztyneckiej świątyni.

Część Mszy świętej księża odprawili w języku łacińskim. Kazanie poświęcone życiu, w szerokim tego słowa znaczeniu, ochronie życia, powinnościom chrześcijan - wygłosił ks. Sławomir Brewczyński.

Przed Pasterką liczna grupa słuchaczy wysłuchała dziewcząt ze scholi parafialnej pod kierownictwem muzycznym Siostry Edyty. Dziewczęta przedstawiły montaż słowno-muzyczny złożony z kolęd i pastorałek oraz utworów poetyckich.

Po uroczystej Mszy na wychodzących z kościoła wiernych czekał pokaz fajerwerków trwający kilkanaście minut. Wszystko o czym napisaliśmy prezentujemy w zdjęciach i filmach nagranych podczas uroczystości. Oto one:

PASTERKA W KOŚCIELE W BISZTYNKU - CZĘŚĆ I (9 minut 48 sek.)


PASTERKA W KOŚCIELE W BISZTYNKU - CZĘŚĆ II (8 minut 27 sek.)

Aby obejrzeć filmy w osobnych okienkach kliknij linki podane niżej:
PASTERKA 2008 - CZĘŚĆ I >>>
PASTERKA 2008 - CZĘŚĆ II >>>


WIDEO >>> SCHOLA PARAFIALNA ŚPIEWA KOLĘDY I PASTORAŁKI >>> ZOBACZ I POSŁUCHAJ >>>


WIDEO >>> POKAZ FAJERWERKÓW W BISZTYNKU >>> ZOBACZ >>>

SZOPKI W KOŚCIOŁACH NASZEJ GMINY

Andrzej Grabowski - 25.12.2008 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2008