Aktualności >>> Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego >>>

 .: Do szkoły po wakacjach

TERAZ ODPOCZNĄ NA EMERYTURZE

Rozpoczął się nowy rok szkolny. W Szkole Podstawowej w Bisztynku naukę podjęło 229 uczniów, a w tym w klasach pierwszych - 48. W Gimnazjum Publicznym w Bisztynku uczyć się będzie 233 uczniów z czego 88 w klasach pierwszych. Dla pierwszaków z podstawówki to dzień w którym rozpoczynają ciężką pracę. Odpoczną od niej dopiero... na emeryturze.

Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011 przebiegały według sprawdzonych scenariuszy. Dyrektorzy szkół witali serdecznie "pierwszaków" i pozostałych uczniów oraz nauczycieli i pracowników placówek. Życzenia wszystkim złożył burmistrz Bisztynka Jan Wójcik.

W Szkole Podstawowej w Bisztynku było jednak kilka chwil wykraczających poza "zwykły" scenariusz. Nominacje na stopień nauczyciela mianowanego otrzymały Magadalena Marczak i Jolanta Szymonowicz. Po 41 latach pracy na emeryturę odszedł woźny szkoły Stanisław Zysk. Żegnali go nauczyciele, uczniowie oraz burmistrz Bisztynka. Kwiaty i życzenia otrzymała także dyrektor szkoły - Teresa Wołkowicz-Maciorowska - obchodząca jubileusz 20-lecia pełnienia funkcji dyrektora placówki.

Również w Gimnazjum dyrektor placówki - Mirosław Domżalski - w imieniu kuratora oświaty, wręczył akty mianowania na stopień nauczyciela dyplomowanego Agnieszce Gogalińskiej, Marii Baranowskiej i Marcinowi Patrejko.

Rok szkolny 2010/2011 zakończy się w dniu 22 czerwca 2011 roku.

Andrzej Grabowski - 01.09.2010 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2010