Aktualności >>> Próbowali swych umiejętności podczas egzaminu >>>

 .: W Sątopach odbył się próbny egzamin dla szóstoklasistów

PRÓBNY EGZAMIN SZÓSTOKLASITÓW W SĄTOPACH

Słodki motyw - Czekolada - temat przewodni próbnego sprawdzianu szóstoklasistów

Wczoraj, w Szkole Podstawowej w Sątopach, uczniowie klas szóstych pisali próbny sprawdzian szóstoklasisty. Organizowany jest on przez wydawnictwo pedagogiczne OPERON oraz Gazetę Wyborczą. Tegoroczny arkusz składał się z 24 zadań; 20 zadań zamkniętych i 4 otwartych. Motywem przewodnim sprawdzianu była czekolada.

Wszystkie zadania zamknięte były zadaniami wyboru wielokrotnego (uczeń wskazywał w nich jedną odpowiedź spośród podanych). Każde zadanie zamknięte sprawdzało jedną umiejętność i można było za nie uzyskać 1 punkt. Zadaniami zamkniętymi sprawdzano różne umiejętności: m.in. umieszczania daty w przedziale czasowym, wykonywania obliczeń dotyczących czasu i wagi, porównywania liczb oraz wskazywania źródła informacji (słownika, encyklopedii).

Z czterech zadań otwartych dwa sprawdzały umiejętność rozwiązywania zadań z treścią z matematyki (wykonywania obliczeń dotyczących wagi i pieniędzy), a dwa pozostałe umiejętność pisania. Uczniowie mieli napisać zaproszenie na obchody Święta Czekolady oraz list, w którym opowiedzą o tej imprezie.

Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 60 minut. Za test mogą uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Cały arkusz pytań i klucz punktowania będzie opublikowany dziś w Gazecie Wyborczej oraz na stronie www.sprawdzian.operon.pl.

A już za niewiele ponad miesiąc nasi uczniowie będą wykazywać się swoimi wiadomościami i umiejętnościami podczas ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasistów. Odbędzie się on 8 kwietnia o godzinie 9.00. My będziemy trzymać kciuki, a szóstoklasistom życzymy powodzenia i radzimy ostro wziąć się do nauki.

Agnieszka Koziatek - 05.03.2010 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2010