Aktualności >>> Pasowanie uczniów klas pierwszych w Gimnazjum >>>

 .: Zostali gimnazjalistami

ZOSTALI GIMNAZJALISTAMI

Uczniowie trzech klas pierwszych Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Bisztynku, 9 października 2009 r. zostali pasowani na pełnoprawnych gimnazjalistów i złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

"Ślubuję: dbać o dobre imię szkoły, godnie reprezentować szkołę na zewnątrz, godnie wypełniać obowiązki ucznia Gimnazjum Publicznego w Bisztynku,uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym szkoły, z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i innych pracowników szkoły, troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd."

Takiej treści ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych Gimnazjum w Bisztynku. Wcześniej zostali pasowani na uczennice i uczniów Gimnazjum przez dyrektora Mirosława Domżalskiego.

W uroczystym apelu udział brała wiceburmistrz Bisztynka, ktora złożyła życzenie pierwszoklasistom i wręczyła im drobne prezenty, gadżety promocyjne Bisztynka. Życzenia złożyła także przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Oleksik.

Na zakończenie apelu uczniowie wystąpili z dowcipnym programem artystycznym.

Andrzej Grabowski - 10.10.2009 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2008