Aktualności >>> Po wyborach samorządowych >>>

 .: Po wyborach samorządowych

Minianaliza wyborów samorządowych

Wybory samorządowe w mieście i gminie Bisztynek przyniosły rozstrzygnięcie już w pierwsej turze. Na trzecią kadencję burmistrzem bisztynka wybrany został Jan Wójcik. Dziś spróbujemy przeprowadzić małą analkizę tych wyborów.

Zacznijmy od porównania ich z poprzednimi wyborami samorządowymi w 2006 roku. Dane na ten temat publikujemy poniżej, na wykresie. W obu tych wyborach startowali Jan Wójcik i Ryszard Zduniuk. W 2006 ich konkurentką była Barbara Gruz, w 2010 roku Marian Dąbrowski. Zarówno Jan Wójcik, jak i Ryszard Zduniuk w porównaniu do wyborów z 2006 roku stracili ilość głosów oddanych na siebie. Zyskał trzeci z kandydatów Marian Dąbrowski (w porównaniu z Barbarą Gruz).


A jak głosowaliśmy w poszczególnych Obwodowych Komisjach Wyborczych. Dane przedstawiamy w tabeli poniżej. Jan Wójcik przegrał jedynie w OKW nr 3, czyli w Szkole Podstawowej w Grzędzie. Gdyby wynik wyborczy zależał tylko od mieszkańców Bisztynka, odbyła by się II tura wyborów, gdyż żaden z kandydatów nie osiągnął W OKW nr 1 wyniku powyżej 50%.

OKW/
Imię i nazwisko

OKW Nr 1
(OKiAL)

OKW Nr 2
(Gimnazjum)

OKW Nr 3
(SP Grzęda)

OKW Nr 4
(SP Sątopy)

Marian Dąbrowski

195 głosów
21,2%

68 głosów
10,21%

17 głosów
9,55%

76
11,78%

Jan Wójcik

454 głosy
49,35%

355 głosów
53,30%

76 głosów
42,7%

412
63,88%

Ryszard Zduniuk

271 głosów
29,46%

243 głosy
36,49%

85
47,75%

157
24,34%

Frekwencja

44,55%

43,04%

46,75%

43,53

Swego rodzaju żółtą kartkę wyborcy pokazali radnym Rady Miejskiej. W nowej radzie znalazło się zaledwie 5. radnych, którzy tę funkcję sprawowali także w poprzedniej kadencji. Są to: Ryszard Zduniuk, Jolanta Dominiak, Roman Depta, Stanisław Malinowski i Zbigniew Filpiczyk. Mimo kandydowania do rady nie weszli: Jerzy Papszun, Marian Dąbrowski, Grzegorz Majewski, Krzysztof Rękawek, Irena Sujeta i Ryszard Winciun. Na nową kadencję nie kandydowali radni poprzedniej kadencji: Bogusław Kaliszewski, Jadwiga Kuźlik, Mieczysław Tarkowian i Jan Capłap.

Kto zdobył najwięcej i najmniej głosów w poszczególnych okręgach wyborczych? W okręgu nr 1 najwięcej głosów (114) zdobyła Danuta Sokołowska (KWW Aktywna Gmina), najmniej (21) Karina Zając (KW PiS). W okręgu nr 2 najwięcej głosów (141) zdobył Edward Adamus (KW PO), a najmniej (36) Jan Kowal (KW PiS). W okręgu nr 3 najwięcej głosów (66) zdobył Roman Depta (KWW Nasza Gmina Razem), a najmniej (6) - Grzegorz Borecki (KWW "Solidarni"). W okręgu nr 5 najwięcej (138) głosów zdobył Stanisław Łykowski (KWW "Solidarni"), a najmniej (17) Małgorzata Wojciuszkiewicz (KW PiS). W okręgu nr 6 najwięcej głosów (204) zdobył Zbigniew Filipczyk (KWW "Niezależnych"), najmniej (21) Andrzej Bziukiewicz (KWW "Solidarni"). W okręgu nr 7 najwięcej (89) Marek Gach (KWW Aktywna Gmina), najmniej (6) Jerzy Tatarczak (KWW "Solidarni"). W okręgu nr 8 najwięcej (90) Wioletta Jakubiak (KWW Nasza Gmina Razem), najmniej (73) Grzegorz Majewski (KWW Aktywna Gmina). W okręgu nr 9 najwięcej głosów (55) zdobył Andrzej Kulesa (KWW Aktywna Gmina), a najmniej Anna Lechowicz (KWW "Solidarni").

W skali całego miasta i gmina najlepszy wyik (tak jak 4 lata temu) zanotował Zbigniew Filipczyk (204), a najniższe wyniki - po 6 głosów - Jerzy Tatarczak i Grzegorz Borecki.

Kandydatów na radnych, w ostatnich wyborach samorządowych, wystawiło 6 komitetów wyborczych. Każdy z nich wprowadził do Rady Miejskiej przynajmniej jednego radnego. Podział mandatów wśród komitetów prezentujemy na wykresie poniżej.


I już na koniec przeanalizujemy wyniki komitetów wyborczych w poszczególnych okręgach wyborczych.

I tak w okręgu wyborczym nr 1 na poszczególne komitety oddano następującą ilość głosów: PiS - 81, KWW Aktywna Gmina - 289, KWW Nasza Gmina Razem - 199, KWW "Solidarni" - 178.

W okręgu nr 2: PiS - 191, PO - 192, KWW Aktywna Gmina - 196, KWW Nasza Gmina Razem - 307, KWW "Solidarni" - 255.

W okręgu nr 3: PiS - 50, KWW Aktywna Gmina - 60, KWW Nasza Gmina Razem - 66, KWW "Solidarni" - 6.

Okręg nr 4: KWW Aktywna Gmina - 96, KWW Nasza Gmina Razem - 82.

Okręg nr 5: PiS - 56, KWW AKtywna Gmina - 181, KWW Nasza Gmina Razem - 108, KWW "Solidarni" - 164.

Okręg nr 6: KWW Aktywna Gmina - 157, KWW Nasza Gmina Razem - 79, KWW "Solidarni" - 70, KWW Niezależnych - 507.

Okręg nr 7: PO - 60, KWW Aktywna Gmina - 89, KWW Nasza gmina razem - 33, KWW "Solidarni" - 6.

Okręg nr 8: KWW Aktywna Gmina - 73, KWW Nasza gmina razem - 90.

Okręg nr 9: KWW Aktywna Gmina - 55, KWW Nasza gmina razem - 42, KWW "Solidarni" - 32

Andrzej Grabowski - 28.11.2010 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2010