Aktualności >>> Początek roku szkolnego 2008/2009 >>>

 .: Rozpoczęli kolejny rok nauki

POCZĄTEK ROKU SZKOLENGO 2008/2009

Rok szkolny 2008/2009 rozpoczęto uroczyście w Szkole Podstawowej w Bisztynku i Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Bisztynku.

W Szkole Podstawowej w Bisztynku naukę rozpoczęlo dziś 243 uczniów w 12 klasach. Do kls pierszych uczęzczać będzie 37 najmłodszych uczniów. Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego samych szóstek wszystkim uczniom życzyła Zastępczyni burmistrza Bisztynka - Krystyna Zawistowska. Uroczyście powitano nową nauczycielkę religii - siostrę Edytę Barbarę Pielas, która uczyła już w Bisztynku osiem lat temu.

W Gimnazjum naukę rozpoczęło dziś 280 uczniów w 12 klasach, a w tym 72 w trzech klasach pierwszych. W uroczystości rozpoczecia roku szkolnego w Gimnazjum wzięli udział: burmistrz Bisztynka Jan Wójcik i ks. proboszcz Eugeniusz Bartusik. Również podczas tej uroczystości przywitano nowego nauczyciela religii - księdza Sławomira Brewczyńskiego. Nowym nauczycielem biologii w Gimnazjum będzie Grzegorz Zagólski, który w roli najmłodszego nauczyciela tej szkoły zastąpił Marcina Patrejko. Po rocznym urlopie do służby nauczycielskiej wrócił witany entuzjastycznie przez gimnazjalistów - polonista Tomasz Zwierzchlewski. - Za 10 miesięcy mamy wakacje - przypomniał dyrektor Mirosław Domżalski, który przekazał też uczniom inne ważne dla nich informacje. Koniec roku szkolnego 2008/2009 nastąpi w dniu 19 czerwca 2009 roku. Dla tych, kórzy chcą wiedzieć ile dni nauki Wam pozostało zamieszczamy specjalny licznik :-)

Andrzej Grabowski - 01.09.2008 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2008