Aktualności >>> Jaką pomoc otrzymali rolnicy po gradobiciu >>>

 .: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza podsumowała akcje pomocy rolnikom z naszej gminy

Podsumowanie akcji pomocy rolnikom poszkodowanym w gradobiciu

Podczas XX sesji Rady Miejskiej w Bisztynku przedstawicielka gminy Bisztynek w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej - Agnieszka Kobryń przedstawiła sprawozdanie z akcji pomocy rolnikom poszkodowanym w gradobiciu z 4 lipca 2012 roku. Wcześniej odbyło się spotkanie z poszkodowanymi rolnikami.

Spotkanie rolników poszkodowanych w ubiegłorocznym gradobiciu z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej izby Rolniczej i jej prezesem, panem Janem Heichelem obyło się 16 kwietnia 2013 r. w sali gimnazjum w Bisztynku. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 poszkodowanych rolników. Władze Bisztynka reprezentowała wiceburmistrz Krystyna Zawistowska. Jego celem było podsumowanie prowadzonej przez izbę zbiórki publicznej z przeznaczeniem na pomoc dla rolników. Podsumowania dokonał prezes Jan Heichel.

Zbiórkę publiczną przeprowadzono w dwóch formach. Były to dobrowolne wpłaty na specjalnie utworzone konto bankowe i zbierania darów w naturze, w postaci płodów rolnych i pasz.

Zebrano łącznie ponad 258 ton darów o łącznej wartości 191.041,75 zł (68,030 t sianokiszonki w balotach, o wartości 6.122,70zł; 187,785 t pszenicy paszowej o wartości 183.372,05zł, oraz 2,310 t ziemniaka jadalnego o wartości 1.547,00 zł) Zebrane płody rolne i pasze zostały przekazane przez rolników z województwa warmińsko-mazurskiego. Ziemniaki rolnicy z naszej gminy przekazali następnie do kuchni szkolnej i przedszkola.

Izba sfinansowała koszty 10 transportów z zebranymi darami. Koszty te wyniosły: 13.589,29 zł. Pokryto koszty zakupu materiałów i przedmiotów, które uległy zniszczeniu podczas gradobicia. Zakupiono materiał siewny (nasiona rzepaku ozimego Nectar i Viking) o wartości 5.533,50zł. Ponadto zakupiono pszenicę paszową. (17.61 t o wartości 17.196,17 zł.)

Z wpłat indywidualnych zebrano 9.617,50 zł. WMIR przekazała 24.270 zł, członkowie rad powiatowych WMIR (wpłaty własne) - 4.096,47 zł. Łącznie wpłaty gotówkowe wyniosły: 37.983,97 zł.

Poniesione wydatki wyniosły (ogłoszenie o zbiórce, znaczki skarbowe, koszty prowadzenia rachunku) 1.665,01zł. Wartość całej pomocy udzielonej rolnikom poszkodowanym w gradobiciu to 227.360,71 zł.

Prezes Jan Heichel szczególnie serdecznie podziękował Agnieszce Kobryń i Jerzemu Tatarczakowi za bezinteresowne wsparcie i niezwykłe zaangażowanie w niesienie pomocy rolnikom. Przekazał w imieniu swoim i zarządu, pamiątkowe statuetki z podziękowaniami.

Takie podziękowania trafiły również do rąk Jana Jaciwa, Jerzego i Ryszarda Winciunów, oraz Marka Rajs. Agnieszka Kobryń, podziękowała w imieniu rolników i na ręce prezesa przekazała bochen swojskiego chleba. Drugi bochenek chleba otrzymała pani burmistrz, z prośbą o umiejętne dzielenie go wśród wszystkich mieszkańców gminy. Agnieszka Kobryń podziękowała również za wszelką pomoc Markowi Dominiakowi, Waldemarowi Kornatowskiemu i Markowi Gachowi.

Podczas posiedzenia rady powiatowej izby podziekowania otrzymał też starosta bartoszycki Wojciech Prokocki.

Od redakcji:
Za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc dziękowali Agnieszce Kobryń i Jerzemu Tatarczakowi także: burmistrz Jan Wójcik i przewodniczący Rady Miejskiej w Bisztynku Zbiegniew Filipczyk. Uczynili to podczas XX sesji Rady Miejskiej. Burmistrz podkreślał, że mimo wielkiego zaangażowania i całkowicie bezinteresownych działań tych osób, to właśnie na tych osobach skupiły się wszelkie, nieuzasadnione pretensje i pomówienia tych, którzy - co prawda pomoc otrzymali - ale (ich zdaniem) powinni otrzymać większą, bo ktoś inny "podobno" większą otrzymał.

Burmistrz znakomicie zdiagnozował w ten sposób mentalność niektórych mieszkańców naszej gminy, którzy nie potrafią cieszyć się z otrzymanej pomocy tylko głównym tematem ich zainteresowania jest to, ile tej pomocy uzyskał ich sąsiad lub inny rolnik oraz nie wierzą, że można pracować zupełnie bezinteresownie. Zjawisko to obserwowaliśmy juz podczas akcji rozdziału darów, podczas której czasem nie było chętnych na przywiezione akurat płody a następnie formułowano pretensje, że ktoś te płody otrzymał.

Agnieszka Kobryń informowała m.in. podczas sesji, że wszystkie działania zostały udokumentowane a szczegółowa dokumentacja rozdziału darów jest do wgłądu.

Niech ta publikacja będzie okazją do złożenia naszych podziękowań Agnieszce Kobryń i Jerzemu Tatarczakowi za olbrzymi wkład pracy i poświęcenie własnego czasu w zorganizowanie i koordynację akcji pomocy rolnikom. Ich BEZINTERESOWNĄ pracę obserwowaliśmy i dokumentowaliśmy z podziwem i szacunkiem. W imieniu portalu Bisztynek24.pl - DZIĘKUJEMY !!!


Na podstawie sprawozdania WMIR opracował: Andrzej Grabowski - 20.04.2013 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2013