Aktualności >>> Radni zdecydują o podwyżce dla burmistrza >>>

 .: 19 kwietnia 2013 roku burmistrz może dostać o ponad 4,5 stówy miesięcznie więcej

Czy burmistrz dostanie podwyżkę?

Porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej w Bisztynku przewiduje pdjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza Bisztynka. Na projektem uchwały w tej sprawie pracować będą też komisje Rady Wysokiej. Projekt przewiduje podwyżkę o 478 złotych miesięcznie (brutto).

W czasie, gdy po mieście i gminie krążą informacje o planowanych oszczędnościach, np. w oświacie (dwie klasy pierwsze w gimnazjum zamiast trzech, zagrożenie zwolnieniem jednej ze sprzątaczek) planuje się też podniesienie wynagrodzenia otzrymywanego co miesiąc przez naszego burmistrza.

Już 19 kwietnia 2013 roku, podczas XX sesji Rady Miejskiej taka decyzja może zapaść. Wcześniej projekt uchwały w tej sprawie opiniować będą radni w komisjach RM.

Dotarliśmy do owego projektu. Wynika z niego, a raczej z uzasadnienia projektu, że burmistrz do tej pory zarabiał (od 29 grudnia 2010 roku) 9.488 złotych brutto miesięcznie. Składnikami jego wynagrodzenia były: 5.200 złotych wynagrodzenia zasadniczego, 1840 złotych dodatku funkcynego, 1.040 dodatku za wysługę lat (20%), 1.408 zł dodatku specjalnego (20% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego).

Po podwyżce, według projektu uchwały miałby zarabiać: 9.966 złotych brutto miesięcznie. Składniki wynagrodznia po podwyżce: 5.490 zł - wynagrodzenia zasadniczego (290 złotych więcej), 1.900 złotych dodatku funkcyjnego (60 złotych więcej), 1.098 - dodatku za wysługę lat, 1.478 zł - dodatku specjalnego. Łącznie daje to 478 złotych brutto podwyżki miesięcznie.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy: "W związku z tym, że na rok 2013 w budżecie gminy przyjęto środki na wzrost płac o 5 %, przedkłada się projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza (...)".

Kwestie wynagrodzenia burmistrza regulują: ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenie Rady Mienistrów z 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych >>>. Zgodnie z rozporządzeniem zasadnicze wynagrodzenie burmistrza w gminie takiej jak nasza (do 15 tys. mieszkańców) może zawierać się w przedziale od 4.200 do 5.900 złotych a dodatek funkcyjny do kwoty 1.900 złotych.

Tak więc projekt podwyżki wynagrodzenia zasadniczego nie jest maksymalnym z możliwych. Maksymalny jest jednak poziom proponowanego dodatku funkcyjnego.

Burmistrz nie miał podnoszonego wynagrodzenia od dnia 29 grudnia 2010 roku (uchwała III/9/10 RM w Bisztynku).

A jakie wynagrodzenia mają włodarze okolicznych, podobnych gmin?
Burmistrz Reszla (dane z BIP) - 4.300 złotych zasadniczego, 1.600 złotych dodatku funkcyjnego i 1.180 zł. dodatku specjalnego. Z BIP wynika, że wynagrodzenie burmistrza Reszla nie było podnoszone od 1 stycznia 2008 roku a uchwała ma status "obowiązujący". Zajrzyj na stronę BIP Reszla >>>

Burmistrz Jezioran pobiera od 1 stycznia 2012 roku 4.200 złotych wynagrodzenia zasadniczego i 1.500 zł. dodatku funkcyjnego. Dane z BIP Jeziorany >>>

Burmistrz Sępopola obecnie pobiera 4.200 złotych zasadniczego i 1.300 złotych dodatku funkcyjnego przy czym jego poprzedniczka pobierała odpowiednio 4.700 + 1.550, czyli tam obniżono uposażenie burmistrza. Zobacz BIP Sępopola >>>

Więcej od naszego burmistrza zarabia wójt gminy Bartoszyce Jadwiga Gut. Według informacji publikowanej na stronach "Gońca Bartoszyckiego", już w 2008 roku jej wynagrodzenie zasadnicze wyniosło 5.800 złotych. Przeczytaj artykuł >>>

Na koniec wyjaśnijmy jeszcze czym jest dodatek specjalny przyznawany burmistrzowi. (Takie pytanie nam zadano już po publikacji powyższego tekstu.) Jest to obligatoryjny składnik wynagrodzenia. Zgodnie z § 6 rozporządzenia płacowego, jego wysokość waha się między 20% a 40% zsumowanego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy i miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców - między 20% a 50% zsumowanego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. W przypadku burmistrza Bisztynka proponowany jest dodatek na minimalnym poziomie 20% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Rada Miejska, która zgodnie z przepisami ma wyłączne prawo ustalania wynagrodzenia burmistrza (nie może go jednak obniżyć bez zgody zainteresowanego choćby z uwagi na wyroki jakie zapadały w takich sprawach) nie musi oczywiście podjąć uchwały o proponowanej treści, czyli nie jest zobowiązana do podnoszenia wynagrodzenia burmistrzowi. Zapisy budżetu nie są jednoczesnym zobowiązaniem do podjęcia opisywanej przez nas uchwały. Jak postąpią radni? Już wkrótce się przekonamy!

Od autora:
Czuję wręcz wstręt przed zjawiskiem "zaglądania komuś do kieszeni". Zdecydowałem się jednak na tę publikację jedynie w celach informacyjnych i z powodu planowanych, rozważanych pomysłów na stosowanie oszczędności budżetowych zwłaszcza dotykających oświaty szeroko pojętej. Dnia 20 mara 2013 roku przesłałem do UM w Bisztynku link do artykułu opublikowanego na portalu Moje-Dzialdowo.pl >>> mówiącego o stosowaniu oszczędności, ale we własnym uposażeniu tamtejszego wójta. Jak widać z projektu uchwały naszej RM nie spowodowało to wzbudzenia poważniejszych i głębszych refleksji.


Andrzej Grabowski - 15.04.2013 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2013