Aktualności >>> Dyrekcja Szkoły Podstawowej dziękuje >>>

 .: Podziękowanie dyrekcji Szkoły Podstawowej

Po uroczystości szkolnej: Dziękujemy !!!

Szkoła Podstawowa w Bisztynku posiada nowy, piękny sztandar wykonany przez firmę "Haftina" w Piotrkowie Trybunalskim, wg projektu p. Marii i Pawła Buszkiewiczów. Placówce nadano uniwersalne, niezależne imię Ziemi Warmińskiej.

Oficjalnie nowe imię szkoły będzie obowiązywać od dnia 1 września 2012 r. czyli od przyszłego roku szkolnego. Uroczystość była podniosła i wzruszająca. Nic dziwnego, że wielu osobom zakręciła się łza w oku, "załamał się" głos... Przygotowanie historycznej uroczystości wymagało wiele czasu, pracy i nakładów finansowo – rzeczowych. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas wspomagali i wspierali tak w trakcie przygotowań jak i podczas uroczystości. A sponsorami byli:

- Urząd Miejski w Bisztynku
- Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bisztynku
- bp Jacek Jezierski - Wikariusz Generalny Archidiecezji Warmińskiej
- Nadleśnictwo Bartoszyce - p. Zygmunt Zbigniew Pampuch
- Spółka "PALUZY" - p. Jan Jaciw
- Spółka "SĘKITY" - p. Ryszard Ćwik

- p. Katarzyna i Dariusz Oniszko – piekarnia "OKRUSZEK"
- p. Krzysztof Zawistowski
- p. Grażyna i Henryk Waśniewscy
- p. Beata i Waldemar Kornatowscy
- p. Alina i Robert Mroczek
- p. Beata Gołaszewska-Klik
- p. Teresa i Zbigniew Krawieccy - Skład Budowlany
- p. Bogumiła i Feliks Januszewiczowie - kwiaciarnia "U FELKA"
- p. Krystyna Zawistowska - wiceburmistrz Bisztynka
- p. Zbigniew Filipczyk - przewodniczący Rady Miejskiej
- p. Krystyna i Henryk Raczkowscy - Przedsiębiorstwo "ROLBUD"
- p. Agnieszka i Mariusz Szyło
- p. Grażyna Gieglis
- p. Tomasz Banach - piekarnia w Bisztynku
- p. Aldona Wengler - apteka "POGODNA"
- p. Ewa i Włodzimierz Jaworscy - firma "JAWENA"
- p. Katarzyna Madanecka - apteka "SŁONECZNA"
- p. Krzysztof Deluga - firma "DELUX"
- p. Romanowscy - piekarnia w Galinach

Serdecznie dziękuję za przypomnienie historii placówki i odprowadzenie sztandaru z ubiegłego wieku p. Jerzemu Suboczowi, p. Barbarze Mierzwińskiej z domu Golacik i p. Jolancie Godlewskiej.

Podziwiam wspaniałe głosy oraz przepiękne wykonanie pieśni w kościele ("Rota", "Boże Coś Polskę") oraz hymnu Warmii i pieśni ludowej wykonanej przez chór MOZAIKA.

Serdecznie dziękuję za występ.

Bez wspaniałego konferansjera uroczystość nie nabiera blasku. Kolego Mirku - serdecznie dziękuję za prowadzenie naszej uroczystości. Wszystkim pracownikom szkoły: nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkolnej dziękuję za zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie i sprawny przebieg uroczystości. To dzięki Waszej pomocy mogłam zrealizować historyczne przedsięwzięcie. Nie sposób pominąć osób, które włożyły serce, aby nasza uroczystość była niepowtarzalna.

Gorące podziękowania składam: p. Annie Pietkiewicz, p. Marii Buszkiewicz, p. Renacie Rucińskiej i Halinie Kołodziejskiej oraz p. J. Danucie Garczyńskiej, p. Alicji Iwanyk, p. Magdalenie Marczak, p. Jolancie Godlewskiej i p. Przemkowi Podoleckiemu.

Paniom z kuchni szkolnej dziękuję za przygotowanie pysznego, urozmaiconego obiadu wg tradycyjnej kuchni warmińskiej.

Dzieciaki - łobuziaki - dziękuję za pomoc w przygotowaniu sali oraz za piękny występ artystyczny. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bisztynku
 Teresa Wołkowicz-Maciorowska - 12.06.2012 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2012