Aktualności >>> Podglądali ptaki w rezerwacie przyrody >>>

 .: Odwiedzili rezerwat przyrody "Polder Sątopy-Samulewo"

Wycieczka do rezerwatu w Sątopach-Samulewie

W okolicach Sątop znajduje się rezerwat przyrody "Polder Sątopy-Samulewo". Jest to szczególnie cenne przyrodniczo a zwłaszcza ornitologicznie miejsce warte odwiedzenia. Kilka dni temu polder odwiedziły dzieci ze szkoły w Sątopach i uczestnicy projektu Polski Cyfrowej Równych Szans.

30 kwietnia 2013 r. odbyła się wspólna wycieczka dzieci z klas 2. i 3. szkoły w Sątopach, okolicznych mieszkańców uczestniczących w lokalnym działaniu Latarniczki Polski Cyfrowej Anieli Janik pt. "Życie Seniora nie musi być nudne" wraz z ornitologiem Krzysztofem Jankowskim z Olsztyna.

Celem wycieczki było poznanie walorów przyrodniczych, a szczególnie ornitologicznych pobliskiego rezerwatu przyrody "Polder Sątopy-Samulewo". Opisując tą wycieczkę chcemy zachęcić wszystkich do odwiedzania naszych terenów, bo cudze chwalimy swego nie znamy.

Wycieczka odbyła się w godzinach porannych, przy słonecznej pogodzie, co umożliwiło obserwowanie wielu gatunków ptaków. Do obserwacji używano lornetek oraz lunet ornitologicznych, co znacznie ułatwiło wyszukiwanie i oznaczanie gatunków. Dzieci próbowały swoich sił w oznaczaniu gatunków. Wiele spośród nich dysponowało już wiedzą na temat występujących w ich otoczeniu ptaków. Nie było problemów z rozpoznaniem łyski, krzyżówki, bielika, czapli siwej a nawet występującej w rezerwacie czapli białej.

Dorośli również wykazali się dość dobrą znajomością ptaków, a nawet ich głosów. Co trudniejsze gatunki zostały omówione bardziej szczegółowo przez obecnego na wycieczce ornitologa.

Z ciekawszych gatunków obserwowano: bieliki, błotniaki stawowe, czaple siwe i białe, kormorany, perkozy dwuczube, łabędzie nieme, żurawie, łyski, krzyżówki, czernice, głowienki, świstuny, rożeńce, płaskonosy, śmieszki, rybitwy czarne i rzeczne.

Polder Sątopy-Samulewo powstał w latach 90. w wyniku zalania wcześniej osuszonych pól. Ze względu na różnorodność występujących tam gatunków ptaków wodno-błotnych oraz ich wyjątkowo duże koncentracje, występujące zwłaszcza w okresie przelotów, polder ten jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo miejsc na Warmii i Mazurach. Stwierdzano tutaj do 20 tysięcy gęsi, około 15 tysięcy kaczek, tysiące siewkowców (czajka w liczebności kilkunastu tysięcy ptaków, siewka złota w liczbie kilku tysięcy, występowały siewkowce typowo związane z wybrzeżem jak szlamnik, biegus rdzawy, biegus krzywodzioby czy piaskowiec).

Regularnie jako żerowisko polder jest wykorzystywany przez bieliki (koncentracje do ponad 25 osobników), rybołowa, gniazdujące tu błotniaki stawowe, czy sokoły wędrowne w okresie migracji. W ostatnich latach obserwowane są jesienią duże stada czapli białej liczące do kilkuset osobników. Z ciekawszych gatunków (obserwowanych w regionie wyjątkowo nielicznie) w ostatnich latach stwierdzano tu: ohara, orlicę, mewę czarnogłową, ostrygojada.

Zbiornik stanowi również ważne miejsce lęgowe dla wielu rzadkich w naszym kraju ptaków wodnych.

Chciałabym podziękować za współpracę Szkole Podstawowej w Sątopach i panu Krzysztofowi Jankowskiemu, który ciekawie opowiadał i pięknie opisał co widzieliśmy na wycieczce. Zachęcam do wspólnej dalszej współpracy.Gęsi nad polderem Sątopy-Samulewo. Fotografię nadesłała Aniela Janik

Aniela Janik - 06.05.2013 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2013