Aktualności >>> Rozpoczęli potyczki ze sztuką >>>

 .: Młodzież z Rosji i Polski uczy się w Bisztynku sztuki

Polskie i Rosyjskie "Potyczki ze sztuką"

Rozpoczęły się warsztaty artystyczne w ramach projektu "Potyczki ze sztuką" realizowanego przez Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku we współpracy z Centrum Kultury w Zelenogradsku w Rosji. Projekt ten finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen. Na realizację projektu OKiAL otrzymał grant w wysokości 50 tys. euro.

W sali OKiAL w Bisztynku spotkały się dziś, po raz pierwszy, grupy dziewcząt (tak się złożyło) z Bisztynka i Zelenogradska. Początkowo patrzyły na siebie nieufnie, ale trwało to tylko kilka minut. Po przystąpieniu do zajęć cała naturalna niepewność prysła. Dziś prowadzono zajęcia w ramach warsztatów muzycznych i fotograficznych.

Grupa muzyczna miała niełatwe zadanie, szczególnie dla dziewcząt z Zelenogradska. Uczestniczki warsztatów uczyły się bowiem piosenki w języku polskim. Po zaledwie kilkudziesięciu minutach można już było usłyszeć prawykonanie, jeszcze z kartkami z tekstem przed oczami. To prawykonanie prezentujemy na filmie poniżej.

Warsztat fotograficzny obejmował krótkie zajęcia teoretyczne (ISO w aparacie cyfrowym, czas ekspozycji, przesłona, zasady kadrowania, perspektywa, plany itd.) Kolejnym krokiem było samodzielne wykonanie zdjęć przez uczestniczki (5 z Polski i 1 z Rosji) podczas spaceru po Bisztynku. Także efekty tego fotografowania przedstawiamy niżej.

Zajęcia programowe trwały do godziny 17.45. Na godzinę 19.00 dziewczęta z Bisztynka i Zelenogradska umówiły się na wspólny spacer po Bisztynku, wspólną zabawę, po to by jak najlepiej się poznać i ewentualnie zaprzyjaźnić.

Pierwsze spotkanie w sali ośrodka kultury w Bisztynku

Oto zdjęcia wykonane przez uczestniczki warsztatów fotograficznych w dniu 16 września 2011 r.

Uczestniczki warsztatu fotograficznego

Andrzej Grabowski - 16.09.2011 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2011