Aktualności >>> Pierwsza pomoc i nie tylko, w przedszkolu >>>

 .: Przedszkolaki uczą sie bezpiecznych zachowań

PRZEDSZKOLAKI UCZĄ SIĘ PIERWSZEJ POMOCY

W bieżącym roku szkolnym 2008/2009 przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Bisztynku, w ramach programu "Edukacja Zdrowotna" - pod hasłem - "Jaś uczy się pierwszej pomocy, Jan pomaga innym", rozpoczęły edukację zdrowotną. Jej głównym celem było stworzenie dzieciom warunków do nabywania wiedzy oraz właściwych postaw dotyczących udzielania pierwszej pomocy jak też dbania o bezpieczeństwo własne i innych.

Nauczycielki, przez cały rok szkolny, poprzez różnorodne metody, formy i techniki, realizowały zagadnienia programowe, dzięki czemu dzieci nabyły wiedzę i umiejętności w zakresie znajomości metod udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach, umiejętność racjonalnego zachowania się w trudnych sytuacjach, znajmość numerów alarmowych i umiejętność prawidłowego korzystania z nich oraz włąściwą postawę w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zorganizowano cykl spotkań przedszkolaków z osobami odpowiedzialnymi za system ochrony życia i bezpieczeństwa innych osób - z policjantem, pielęgniarką, leśnikiem, pedagogiem szkolnym, farmaceutą, ratownikami medycznymi i strażakami.

W ramach programu dzieci obejrzały przedstawienia teatralne: "Borsuk Bazyli wyrusza do miasta", "Prawdziwa przyjaźń Zuzi i Krzysia", "Ryś uczy się pierwszej pomocy", "O bobrze, który chciał niedobrze i o lisicy złośnicy". Przedszkolaki także same przygotowywały i zaprezentowały przedstawienia: "Dziecko w ruchu drogowym", "Bezpieczeństwo na drodze z policjantem", "Jaś Lemoniada uczy się zasad". Dla rodziców przygotowano gazetkę "Podstwowe zasady udzielania pierwszej pomocy" oraz kącik medyczny "Apteczka".

W dniu 8 maja 2009 r. zorganizowano turniej wiedzy i umiejętności dzieci, a w dniu 23 lutego 2009 r. przeprowadzono ogólnoprzedszkolny konkurs plastyczny. Konkurs i turniej były podsumowaniem programu "Jaś uczy się pierwszej pomocy, Jan pomaga innym".

Oto kilka zdjęć z realizacji programu.

Halina Meszko - 22.05.2009 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2009