Aktualności >>> Odpowiedział tylko jeden kandydat >>>

 .: Odpowiedzi na publicznie postawione pytania

Na nasze pytania odpowiedź przesłał jeden kandydat

29 października zadaliśmy publicznie 5 pytań kandydatom na burmistrza Bisztynka. W terminie jaki wyznaczyliśmy przyszła do nas tylko jedna odpowiedź. Na pytania odpowiedź przesłał tylko Marek Dominiak. Czy te odpowiedzi Was satysfakcjonują? Czy ro tylko unikanie niektórych odpowiedzi? Sami oceńcie. Pytania powtórzyliśmy wtrącając je granatowym w wypowiedź kandydata.

Dobrze, że pojawiła się też taka forma zapytań do kandydatów na stanowisko burmistrza.

Pierwsze trzy pytania są pytaniami do burmistrza, a nie do kandydata na burmistrza ale mimo wszystko chwilę się przy nich zatrzymam.

(1. Czy wie pan już kogo powoła pan na stanowisko zastępcy burmistrza? Prosimy o podanie danych tej osoby.
2. Czy planuje pan inne zmiany personalne na kierowniczych stanowiskach instytucji samorządowych, instytucji kultury, szkół, przedszkoli oraz spółek gminnych?
3. Czy przewiduje pan zmiany personalne na szeregowych stanowiskach urzędniczych?)


Nie tyle problemem jest obsada stanowisk, co sposób pełnienia urzędniczych obowiązków. Jeżeli sposobem sprawowania władzy burmistrza była - ujmę to delikatnie - arogancja, pycha i buta, która także przepływała i oddziaływała na inne stanowiska kierownicze i dała swoisty "płaszcz ochronny" na także podobne poczynania to mamy gotową odpowiedź na te pytania:

1. Dlaczego pracowników i mieszkańców podzielono w/g klucza na "lepszych i gorszych"? Osoby, które nie zgadzają się z wizją "góry", jeżeli są pracownikami zostają szybko sprowadzeni na ziemię, a mieszkańcy stają się niewygodni i są wrogami.

2. Jak mają wykazać kreatywność w wypełnianiu swoich obowiązków zastępca burmistrza, dyrektorzy i kierownicy wydziałów jeżeli nawet w najdrobniejszej sprawie musi być zgoda burmistrza i skarbnika. Według mojej oceny warto słuchać i korzystać z opinii podwładnych, gdyż właśnie pracownicy są fachowcami w swoich dziedzinach.

3. Jak można pracować w zespole, gdzie atmosfera pracy daleka jest od normalnej, specjalnie nie piszę - komfortowej.

W tym miejscu proszę mieszkańców o wnikliwe przeczytanie działu ZARZĄDZANIE w mojej ulotce wyborczej.

Reasumując, uważam, że publiczne omawianie personaliów bez wnikliwej analizy sytuacji w poszczególnych dziedzinach życia gminy i przed ogłoszeniem wyników wyborów jest działaniem szkodliwym i urąga standardom zarządzania.

Na pytanie nr 4 (Czy ma pan zamiar skorzystać z ogromnych doświadczeń samorządowych obecnego burmistrza Jana Wójcika a jeśli tak, to w jaki sposób i czy zamierza pan powołać go na jakiekolwiek stanowisko, które może pełnić mimo skazania?) krótko odpowiem - nie. Wszystkich, których to pytanie zainteresowało odsyłam do przeczytania artykułu 17 (doradcy i asystenci) Ustawy o Pracownikach Samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku oraz komentarzy do tego artykułu, które mówią między innymi, że: "Znamienne jest to, iż w przypadku tej kategorii pracowników samorządowych nie został wprowadzony wymóg niekaralności i nieposzlakowanej opinii".

Pytanie nr 5 myślę, że dotyczy audytu finansowego. (Czy zamierza pan przeprowadzić audyt w Urzędzie Miejskim w Bisztynku po objęciu stanowiska?) Wszystko wskazuje na to, że przy prawie 12 milionowym zadłużeniu Gminy taki audyt należałoby przeprowadzić. Jak szerokie jest spektrum ZAKRESU DZIAŁANIA I ZADAŃ GMINY możecie Państwo przeczytać w Ustawie o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.

Inwestycje gminne służą rozwojowi danego samorządu ale przeinwestowanie szczególnie inwestycji, które nie dają nowych miejsc pracy budżetu hamuje w znacznym stopniu realizację przez Gminę zadań własnych i bardzo ważnych inicjatyw oddolnych.

W przeszłości już wspominałem "ważnym" urzędnikom, że pieniądze nie mogą być ważniejsze od ludzi. Mam duże obawy co do spłat zadłużenia Gminy, których spłata od 2015 roku znacznie wzrasta.

W Radzie Powiatu mieliśmy wielki problem z wysokim i ciągle rosnącym zadłużeniem Szpitala Powiatowego (tzw. jednostki budżetowej powiatu). Wynajęta, specjalistyczna firma pokazała słabe i mocne strony Szpitala oraz kierunki w zarządzaniu szpitalem. Już po pierwszym roku, po wprowadzeniu zmian Szpital zmniejszył straty o prawie 1 milion zł. nie czyniąc żadnych ruchów kadrowych.

Apeluję do wszystkich mieszkańców GMINY BISZTYNEK mających prawa wyborcze o udział w wyborach.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2014