Aktualności >>> III Ogólnopolski Rodzinny Rajd Samochodowy 2010 >>>

 .: III Ogólnopolski Rodzinny Rajd Samochodowy 2010

III Ogólnopolski Rodzinny Rajd Samochodowy 2010 w Bęsi

Wzorem lat ubiegłych, w dniu 29 maja 2010r - Ludowy Klub Sportowy BKS "WARMIANKA" w Bęsi, wspólnie z Urzędem Gminy w Kolnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolnie, Sołtysem i Radą Sołecką w Bęsi, Stowarzyszeniem "NASZA BĘSIA", przy wsparciu policji, straży pożarnej i innych organizacji - organizuje III Ogólnopolski Rodzinny Rajd Samochodowy na terenie gminy Kolno, woj. Warmińsko-Mazurskie, wyróżniony przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie "Godni naśladowania", w gronie najlepszych inicjatyw organizacji pozarządowych województwa.

Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla kierowców amatorów i obchodzona jest w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny i uczczenia 200-lecia budowy zabytkowego wiatraka holenderskiego w Bęsi (jedynego w Polsce muzeum młynarstwa powietrznego).

Start i meta przewidziane są na Boisku Wiejskim w Bęsi. W poszczególnych sołectwach gminy Kolno zlokalizowane zostaną punkty kontrolne, na których startujące załogi będą miały do wykonania określone punktowane zadania sprawnościowe np. strzelanie z wiatrówki do tarczy, rzut lotką, tor przeszkód, udzielanie pierwszej pomocy, ocena właściwej reakcji na zagrożenia w ruchu drogowym oraz wiele innych zadań przygotowanych we współpracy ze strażą pożarną i policją. Przejazd trasą rajdu odbywać się będzie przy otwartym ruchu drogowym. Zawody zorganizowane są w taki sposób, aby każdy bezpiecznie pokonał trasę bez większych problemów.

Celem rajdu jest: - popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy samochodem,
- podniesienie znajomości przepisów ruchu drogowego,
- nauka zasad udzielania pierwszej pomocy,
- poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych gminy Kolno,
- popularyzacja turystyki samochodowej jako jednej z form czynnego wypoczynku,

Za miejsca od 1-3 przewidziane są puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe. Za miejsca od 4-6 przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałe miejsca - dyplomy uczestnictwa.

Podczas trwania imprezy odbędą się występy artystyczne oraz różne pokazy.

Lokalizacja Biura Rajdu:
Ludowy Klub Sportowy BKS WARMIANKA w Bęsi, Bęsia 24, 11-311 Kolno, tel. 89 7163202, e-mail: warmianka-besia3@wp.pl.
Wszelkie informacje można też uzyskać na stronie internetowej www.warmianka-besia.pl.tl >>>, gdzie znajduje się również regulamin rajdu.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.05.2010 r.

Stefan Bigus - Kierownik organizacyjny - 07.05.2010 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2010