Aktualności >>> Gimnazjum z Bisztynka jedną z 10 najlepszych szkół sportowych >>>

 .: 9 miejsce w rankingu sportowym szkół w województwie

Gimnazjum w dziesiątce, w rankingu sportowym szkół

W dniu 12.12.2011 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się podsumowanie Rankingu Szkół Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2010/2011. Ranking obejmował szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, gminy i powiaty.

Osobami, które wręczały puchary i dyplomy dyrektorom i samorządowcom (10. najlepszym) byli: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty - Grażyna Przasnyska, Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego - Alicja Rutecka, Senator RP - Marek Konopka i Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego - Wacław Wasiela.

Kurator Oświaty - Grażyna Przasnyska, w swym przemówieniu, podczas uroczystości, wielokrotnie podkreślała jak ważną rolę w wychowaniu młodego człowieka odgrywa sport i współzawodnictwo sportowe.

Oto pierwsze dzisiątki wszystkich rankingów sportowych:

W kategorii: szkoły podstawowe punktowało 215 szkół z 85 gmin. (Startowało więcej)

Miejsce

Szkoła

1.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku

2.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku

3.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piszu

4.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Iławie

5.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Bartoszycach

6.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Mrągowie

7.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku

8.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Braniewie

9.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie

10.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bartoszycach

W kategorii: gimnazja punktowało 170 szkół z 95 gmin. (Startowało więcej)

Miejsce

Szkoła

1.

Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach

2.

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

3.

Gimnazjum nr 2 w Braniewie

4.

Gimnazjum nr 2 w Iławie

5.

Gimnazjum nr 1 w Giżycku

6.

Gimnazjum nr 2 w Działdowie

7.

Gimnazjum nr 4 w Ełku

8.

Gimnazjum nr 3 w Szczytnie

9.

Gimnazjum w Bisztynku

10.

Gimnazjum w Lipowinie

W roku szkolnym 2009/2010 nasze gimnazjum uplasowało się na XIII miejscu, a rok szkolny 2008/2009, od którego taki ranking jest prowadzony, zakończyliśmy na XII miejscu.

W kategorii: Szkoły Ponadgimnazjalne punktowało 81 szkół z 33 gmin.

Miejsce

Szkoła

1.

Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Giżycku

2.

Liceum Ogólnokształcące nr 4 w Elblągu

3.

Zespół Szkół w Pasłęku

4.

Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Giżycku

5.

Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim

6.

Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Ostródzie

7.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gołdapii

8.

Zespół Szkół nr 3 w Szczytnie

9.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Olsztynie

10.

Zespół Szkół nr 1 w Działdowie

W kategorii: gminy

Miejsce

Gmina

1.

Olsztyn

2

miasto Bartoszyce

3.

Braniewo

4.

miasto Ełk

5.

miasto Iława

6.

Pisz

9.

miasto Ostróda

10.

Morąg

W kategorii: powiaty

Miejsce

Powiat

1.

powiat giżycki

2.

powiat grodzki-olsztyński

3.

powiat grodzki-elbląski

4.

powiat ostródzki

5.

powiat braniewski

6.

powiat szczytnowski

7.

powiat bartoszycki

8.

powiat iławski

9.

powiat ziemski-elbląski

10.

powiat ziemski-olsztyński

Marek Dominiak - 14.12.2011 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2011