Aktualności >>> Obchody Dnia Patrona w podstawówce w Bisztynku >>>

 .: Poznali tradycje i historie Warmii

Spotkanie z warmińskimi tradycjami i historią

Szkołę Podstawową im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku odwiedzili niezwykli goście. Byli to państwo Rita i Leonard Kostka. Zapoznali uczniów z historią i tradycją Warmii.

Państwo Kostka prowadzą w Kudypach Ognisko Kultury Rodzinnej „Hubertówka”. To miejsce, które odwiedzają setki gości, by poznać warmińskie tradycje. Pani Rita mówi gwarą warmińską, tańczy i gra na następujących instrumentach: bębenku, mandolinie oraz rogu. Na podstawie zbiorów muzealnych odtworzyła własnoręcznie wiele warmińskich strojów ludowych.

Za przyczyną wspomnianych gości osoby zebrane w sali gimnastycznej przez prawie 2 godziny były świadkami niezwykłego widowiska. Pani Rita zapoznała nas z historią ziem warmińskich od czasów pogańskich, przez bitwy z Zakonem Krzyżackim i zabory, aż do współczesności.

Oprócz ciekawej opowieści mogliśmy zobaczyć jak w dawnych wiekach wyglądały osoby żyjące na terenach obecnej Warmii oraz postaci tych, którzy mieli wpływ na nasz region i ojczyznę.

Odwiedził nas: pierwotny mieszkaniec tych ziem- Prus, biskup Święty Wojciech, zakonnik Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie- czyli Krzyżak, Królowa Jadwiga Andegaweńska ze swoją damą dworu, król Polski Władysława Jagiełło.

Pani Rita zapoznała nas z wartościami panującymi w rodzinach warmińskich. Od niej dowiedzieliśmy się, że najważniejsze były hasła "Prawda, dobro, piękno".

Podczas tego niezwykłego spotkania zostaliśmy zapoznani także z obyczajami warmińskimi. Szczególnie dokładnie przedstawiono obrzęd zaręczyn i zaślubin.

Wizyta pani Rity i jej męża wiąże się z tym, iż 19 i 20 marca nasza placówka obchodzi Dzień Patrona Szkoły, czyli Ziemi Warmińskiej.

Marzena Magdziarz - 20.03.2015 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:
Copyright: www.bisztynek24.pl 2015