Aktualności >>> Nowy burmistrz rozpoczął urzędowanie >>>

 .: Marek Dominiak zlożył ślubowanie

Dominiak rozpoczął urzędowanie.
Powołał zastępcę burmistrza.

We wtorek 9 grudnia burmistrzem Bisztynka został formalnie Marek Dominiak. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Bisztynku złożył ślubowanie. Na stanowisko wiceburmistrza powołał Włodzimierza Mońkę. Burmistrz Jan Wójcik przekazał mu dokument informujący o stanie gminy i bieżących sprawach w urzędzie.

Bisztynek od wtorku (9 grudnia) ma już formalnie nowego burmistrza. Podczas II sesji 7. kadencji Rady Miejskiej przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Bisztynku Elżbieta Szuksztul wręczyła Markowi Dominiakowi zaświadczenie o wyborze, po czym złożył uroczyste ślubowanie.

  Nowemu burmistrzowi gratulacje składali radni miejscy a także przybyli na uroczystą sesję: Irena Wołosiuk - burmistrz Sępopola, Piotr Petrykowski - burmistrz-elekt Bartoszyc (sesja w Bisztynku odbywała się przed złożeniem ślubowania przez Petrykowskiego), starosta bartoszycki Wojciech Prokocki, Zbigniew Pietrzak - radny sejmiku województwa, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Bisztynek i przybyli licznie na sesję mieszkańcy miasta.

Marek Dominiak przedstawił zebranym kandydata na zastępcę burmistrza. Jest nim Włodzimierz Mońka - mieszkaniec Lądka w gm. Bisztynek. Jeszcze tego samego dnia już formalnie Mońka został powołany na to stanowisko i rozpoczął urzędowanie.

Marek Dominiak w swym wystąpieniu tuż po złożeniu mu gratulacji dziękował przede wszystkim swojej żonie Jolancie za wsparcie m.in. podczas kampanii wyborczej.

Gratulował wyboru radnym miejskim i powiatowym.

- Liczę na współpracę z państwem, bez tworzenia podziałów i upolitycznienia. Chciałbym, aby każdy radny wykazywał wrażliwość społeczną i podejmował decyzje zgodne z własnym sumieniem i dla dobra całej gminy – mówił burmistrz Bisztynka.

- Deklaruję moje wsparcie dla radnych powiatowych. Oprócz wielu zadań z jakimi się spotkacie do najważniejszych należą kwestie modernizacji i naprawy dróg. W minionej kadencji udało się poprawić wiele, ale wciąż czekają na nas kolejne drogowe zadania. Okazało się, że zawieranie porozumień między samorządami gminnymi i powiatowym przyniosło wymierne efekty. Chcę taką współpracę kontynuować.

- Chciałbym, aby nasza gmina współpracowała z okolicznymi samorządami w celu wspólnej promocji naszego regionu. Jedną z propozycji promocji naszej gminy może być cykl wystaw prezentujących historię tych terenów i ludzi w okresie przedwojennym i powojennym. Druga z propozycji dotyczy rezerwatu "Polder Sątopy-Samulewo". Można tam doprowadzić do organizacji np. międzynarodowych zlotów ornitologicznych.

Marek Dominiak mówił też o standardach stosunków międzyludzkich, które zamierza zmienić z aroganckich na pełne uprzejmości i życzliwości oraz szacunku w kontaktach z podległymi pracownikami oraz mieszkańcami miasta i gminy. Mówił też o budżecie gminy i - jego zdaniem - nadmiernym zadłużeniu.

- Uważam, że nasza gmina trochę przeinwestowała i m.in. stąd brakowało czasem pieniędzy na realizację niektórych pomysłów sygnalizowanych przez stowarzyszenia, czy mieszkańców. Zamierzamy przeprowadzić audyt finansów naszej gminy, abyśmy wiedzieli "na czym stoimy" mówił Dominiak.

Pewien rodzaj autoaudytu czekał na niego w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, gdy pojawił się tam już po sesji.

- Ustępujący burmistrz Jan Wójcik zachował się bardzo dobrze, bo przekazał mi urząd wraz z obszernym dokumentem wskazującym jakie sprawy są do rozwiązania w najbliższym czasie, jakie sprawy się właśnie toczą, co jest do natychmiastowego załatwienia. Ten dokument pozwoli zaoszczędzić czas. Nie będę musiał samodzielnie pytać pracowników, co aktualnie w urzędzie się dzieje. Za przygotowanie tego dokumentu serdecznie dziękuję burmistrzowi Wójcikowi - mówił nam Marek Dominiak.

Marek Dominiak od lat 80-tych jest nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Bisztynku, a następnie w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Bisztynku. Nauczał także w Szkole Podstawowej w Grzędzie i Szkole Podstawowej we Franknowie (gm. Jeziorany).

Wieloletni piłkarz LKS "Reduta" Bisztynek, a następnie trener zespołów młodzieżowych i seniorskich.

Radny miejski w Bisztynku I, II, III i IV kadencji. Radny powiatowy i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bartoszyckiego w latach 2010-2014. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Wieloletni działacz sportowy. Pełnił funkcję prezesa Ludowego Klubu Sportowego "Reduta" Bisztynek oraz Klubu Morsów "Przerębel" im. Krzysztofa Matysiaka w Bisztynku. Członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Olsztynie.

Jest żonaty, ma dwie dorosłe, zamężne córki i trzy wnuczki.


Włodzimierz Mońka to kapitan Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lotniczych w Dęblinie i Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Lądku w gm. Bisztynek mieszka od 2007 r. i prowadzi tam ekologiczne gospodarstwo rolne.

W końcu lat 90-tych był radnym i członkiem zarządu gminy w Milanówku. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Energii Odnawialnej w woj. warmińsko-mazurskim.

Pasjonat historii i architektury naszego regionu. Biegle posługuje się językiem angielskim. Żonaty. Ma dwóch synów.

Materiał znajdziesz także na portalu:

Andrzej Grabowski - 10.12.2014 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2014