Aktualności >>> Radni wybrali swoje władze >>>

 .: I sesja nowej Rady Miejskiej

Zbigniew Drozdowski przewodniczącym nowej
Rady Miejskiej w Bisztynku

Przewodniczącym nowej Rady Miejskiej w Bisztynku został Zbigniew Drozdowski. Wiceprzewodniczącymi: Tomasz Zwierzchlewski i Grzegorz Majewski. Wybory swoich władz dokonali nowi radni na I sesji Rady Miejskiej, która dziś odbyła się w Bisztynku.

I sesja Rady Miejskiej w Bisztynku, wyłonioej w wyborach samorządowych 16 listopada zwołana została przez Komisarza Wyborczego w Elblągu. Obrady prowadziła początkowo najstarsza radna ze składu nowej rady Teresa Czamlet.

Wszyscy radni otrzymali z rąk przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Bisztynku, Elżbiety Szuksztul, zaświadczenia o wyborze po czym złożyli ślubowanie.

Najważniejszymi jednak decyzjami jakie dziś podjęli radni były wybory przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

O fotel przewodniczącego ubiegali się: Zbigniew Drozdowski zgłoszony przez Stanisława Malinowskiego i Tomasz Zwierzchlewski zgłoszony przez Iwonę Oleksik.

W pierwszej turze głosowania tajnego radni nie dokonali wyboru bowiem kandydaci otrzymali po 7 głosów za ich kandydaturami a do wyboru potrzebne było 8 takich głosów. Warto tu zaznaczyć, że wybory te nie były jedynie opowiedzeniem się za którymś z kandydatów. Radni mieli, na specjalnych kartach do głosowania, możliwość oddania głosu wstrzymującego się i głosu przeciw kandydatowi.

W I turze głosowania Zbigniew Drozdowski otrzymał 7 głosów "za", 4 "przeciw" i 1 wstrzymujący się. Tomasz Zwierzchlewski otrzymał 7 głosów "za", 5 "przeciw" i 3 wstrzymujące się.

W II turze głosowania Zbigniew Drozdowski otrzymał 8 głosów "za", 5 "przeciw" i 1 wstrzymujący się. Tomasz Zwierzchlewski otrzymał 7 głosów "za", 6 "przeciw" i 2 wstrzymujące się. W ten sposób nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Bisztynku został Zbigniew Drozdowski.

W wyborach wiceprzewodniczących zgłoszono czterech kandydatów: Grzegorza Majewskiego, Stanisława Malinowskiego, Artura Mica i Tomasza Zwierzchlewskiego. Radni dokonali wyboru już w pierwszej turze głosowania. 10 głosów "za" otrzymał Tomasz Zwierzchlewski a 8 - Grzegorz Majewski i to oni zostali nowymi wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Bisztynku.

Zbigniew Drozdowski tuż po wyborze i przejęciu od radnej seniorki kierowania przebiegiem sesji, dziękował zebranym za wybór mówiąc przy tym, że liczy na współpracę wszystkich radnych, niezależnie od tego z jakich komitetów wyborczych startowali w wyborach. - Chcę łączyć, a nie dzielić i nie mają dla mnie znaczenia barwy polityczne - mówił Drozdowski.

Zbigniew Drozdowski ma 35 lat, jest czynnym policjantem w stopniu starszego aspiranta z 16 letnim stażem służby, kierownikiem ogniwa patrolowo-interwencyjnego w Komisariacie Policji w Biskupcu.

W Bisztynku mieszka od urodzenia. Ma wyższe magisterskie wykształcenie w kierunku pedagogika społeczna i socjologia administracji publicznej. Aktualnie kontynuuje studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie w kierunku asystent rodziny i pieczy zastępczej.

Jest żonaty, ma dwie córki i wkrótce na świat przyjdzie trzecie jego dziecko.Materiał znajdziesz także na portalu:

Andrzej Grabowski - 27.11.2014 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2014