Aktualności >>> Skarga burmistrza oddalonaprzez WSA w Olsztynie >>>

 .: Sąd administracyjny nie podzielił argumentów Wójcika

Sąd administracyjny oddalił skargę Wójcika
na uchwałę wygaszającą mu mandat

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił we wtorek, 18 listopada, skargę burmistrza Bisztynka Jana Wójcika na uchwałę Rady Miejskiej w Bisztynku stwierdzającą wygaśnięcie mandatu burmistrza z powodu utraty prawa wybieralności. Nie podzielił argumentów jakie w skardze podnosił skazany burmistrz.

Przypomnijmy, że burmistrz Bisztynka Jan Wójcik został prawomocnie skazany za wyłudzenie 300 tysięcy złotych w czerwcu 2014 r. Rada Miejska w Bisztynku 24 sierpnia 2014 r. podjęła uchwałę o wygaszeniu mandatu burmistrza >>> "w związku z utratą przez niego prawa wybieralności".

Na tę uchwałę burmistrz złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Skarga dotarła tam 3 października 2014 r. WSA wyznaczył rozprawę na 18 listopada nie przestrzegając 14 dniowego ustawowego terminu w jakim powinna być rozpatrzona.

Tę zwłokę i dowolne traktowanie ustawowego terminu rzeczniczka WSA sędzia Alicja Jaszczak - Sikora tłumaczyła m.in. tym, że ów termin jest terminem instrukcyjnym i jego niedochowanie nie powoduje żadnych skutków prawnych.

- Tutejszemu sądowi znane są terminy ustawowe i w celu ich dotrzymania wszelkie czynności podejmowane są bez zbędnej zwłoki – napisał nam rzeczniczka WSA, gdy pytaliśmy o powody niezachowania ustawowego terminu.

- Sporadycznie, zupełnie wyjątkowo mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy względy organizacyjne uniemożliwiają rozpoznanie sprawy w terminie ustawowym, w sytuacji kiedy wpłynie ona już po wyznaczeniu konkretnych terminów rozpraw i przydzieleniu spraw do rozpoznania w tychże wyznaczonych terminach z uwzględnieniem obowiązującego obciążenia poszczególnych sędziów – czytamy w piśmie rzeczniczki WSA.

Długo po terminie ustawowym, ale skarga Jana Wójcika została rozpatrzona przez WSA. Burmistrz argumentował m.in. że radni działali pod wpływem pikiety mieszkańców jaka przed sesją rady została zorganizowana. Kwestionował też tryb zwołania tzw. nadzwyczajnej sesji i podnosił, że projekt uchwały ostatecznie przyjętej nie był znany radnym, bo został zmieniony już podczas sesji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nie zgodził się z tą argumentacją i we wtorek 18 listopada oddalił skargę Jana Wójcika. Od tego orzeczenia może on wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.Materiał znajdziesz także na portalu:

Andrzej Grabowski - 20.11.2014 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2014