Aktualności >>> Weź udział w wyborach sołtysów i rad sołeckich oraz osiedlowych >>>

 .: Czekają nas kolejne wybory

WKRÓTCE WYBORY SOŁTYSÓW, RAD SOŁECKICH I OSIEDLOWYCH

Od 3. do 25. lutego w naszej gminie odbędą się zebrania mieszkańców mające na celu dokonanie wyborów sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych, rad sołeckich i rad osiedlowych. Obowiązek ich przeprowadzenia spoczywa na burmistrzu w terminie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia wyborów samorządowych.

Rady osiedlowe i rady sołeckie oraz sołtysi i przewodniczący rad stanowią tzw. organy pomocnicze samorządu gminnego.

O ile wybory w sołectwach przebiegały w naszej gminie bez większych trudności i zebrania mieszkańców były w stanie dokonywać wyboru o tyle w radach osiedlowych na terenie Bisztynka bywało gorzej.

Do chwili obecnej nie istnieją w praktyce rady osiedla nr 1 i nr 3 w Bisztynku, a tym samym mieszkańcy nie są reprezentowani w Radzie Miejskiej i przed burmistrzem. Dlatego namawiamy szczególnie mieszkańców osiedla nr 1 obejmującego takie ulice jak: Ceglana, Działkowa, P. Findera, Grodzka, J. Kochanowskiego, M.Konopnickiej, 9-Maja, Mazurska, S.Moniuszki, Ogrodowa, Owcza, S.Reymonta, Stare Osiedle, S.Żeromskiego, Fryzjerska - do udziału w zebraniu.

Podobny apel kierujemy do mieszkańców osiedla nr 3 obejmującego takie ulice jak: B.Prusa, Kąpielowa, Kolejowa, Kwiatowa, Obwodowa, E.Orzeszkowej, Polna, T.Kościuszki, Plac Wolności, Słoneczna, Sportowa, Spółdzielców, Nowe Osiedle, Szkolna, Wojska Polskiego, A.Asnyka.

Przypominamy również granice osiedla nr 2. Osiedle to obejmuje ulice: Boczną, F.Chopina, G.Morcinka, Górnośląską, Grunwaldzką, J.Wiktora, M.Kajki, K.Miarki, Krótką, M.Reja, Kościelną, Rolną, H.Sienkiewicza, A.Struga, M.Buczka. To obecnie jedyne osiedle posiadające swój samorząd.

Harmonogram sprawozdawczo-wyborczych zebrań sołeckich i osedlowych w 2011 r.
w gminie Bisztynek

L.p.

Sołectwo

Miejsce zebrania

Data i godzina

Dzień tygodnia

1.

Troszkowo

Świetlica

03.02.2011 - 10.00

Czwartek

2.

Wozławki

Świetlica

04.02.2011 - 11.00

Piątek

3.

Sułowo

Świetlica

04.02.2011 - 11.00

Piątek

4.

Księżno

Świetlica

07.02.2011 - 10.00

Poniedziałek

5.

Lądek

Świetlica

07.02.2011 - 12.00

Poniedziałek

6.

Nowa Wieś Resz.

Pani J. Zagajewska

10.02.2011 - 10.00

Czwartek

7.

Wojkowo

Pan Marian Słyk

10.02.2011 - 12.00

Czwartek

8.

Prosity

Świetlica

11.02.2011 - 12.00

Piątek

9.

Sątopy

Szkoła Podstawowa

11.02.2011 - 18.30

Piątek

10.

Warmiany

Pan Paweł Jakonis

14.02.2011 - 10.00

Poniedziałek

11.

Dąbrowa

Świetlica

15.02.2011 - 10.00

Wtorek

12.

Bisztynek

Sala Konf. UM

16.02.2011 - 10.00

Środa

13.

Grzęda

Szkoła Podstawowa

16.02.2011 - 16.00

Środa

14.

Paluzy

Świetlica

17.02.2011 - 17.00

Czwartek

15.

Unikowo

Świetlica

18.02.2011 - 18.00

Piątek

16.

Troksy

Świetlica

20.02.2011 - 11.00

Niedziela

17.

Pleśno

Świetlica

21.02.2011 - 10.00

Poniedziałek

18.

Łędławki

Świetlica

21.02.2011 - 10.00

Poniedziałek

19.

Osiedle nr 1 Bisztynek

OKiAL

22.02.2011 - 18.00

Wtorek

20.

Osiedle nr 2 Bisztynek

OKiAL

23.02.2011 - 18.00

Środa

21.

Osiedle nr 3 Bisztynek

OKiAL

24.02.2011 - 18.00

Czwartek

22.

Osiedle Sątopy-Samulewo

Świetlica OSP

25.02.2011 - 18.00

Piątek

Pobierz harmonogram w wersji PDF >>>

Aby być osobą uprawnioną do głosowania w wyborach sołtysa w danym sołectwie (podobnie przewodniczącego rady osiedla), nie wystarczy być stałym pełnoletnim mieszkańcem sołectwa, ale również trzeba być ujętym w stałym rejestrze wyborców w gminie.

Kilka przepisów z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

Art. 36. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Art. 37. 1.(97) Organem uchwałodawczym w dzielnicy (osiedlu) jest rada o liczbie członków ustalonej według art. 17, nie więcej jednak niż 21.
2. (98) Organem wykonawczym w dzielnicy (osiedlu) jest zarząd. Na czele zarządu stoi przewodniczący.
3. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
4. Statut osiedla może ustalić, że w osiedlu organem uchwałodawczym jest ogólne zebranie mieszkańców. Ogólne zebranie wybiera zarząd osiedla; art. 36 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Opracowali: Władysław Lewandowski, Andrzej Grabowski - 26.01.2011 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2011