Aktualności >>> Uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych >>>

 .: Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w Bisztynku i w Wozławkach

UROCZYSTE PRZEKAZANIE SAMOCHODÓW OSP W BISZTYNKU

15 stycznia 2010 r. w Bisztynku uroczyście przekazano nowe samochodu ratowniczo-gaśnicze jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Bisztynku i Wozławkach. OSP Bisztynek otrzymała fabrycznie nowy samochód MAN, a OSP w Wozławkach używany, ale sprawny samochód Mercedes. Odbyło się to w obecności zaproszonych gości, mieszkańców Bisztynka i strażaków z OSP w gminie Bisztynek.

Uroczystość połączona była ze zbiórką strażaków z OSP. Rozpoczęło ją podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpśiewanie Hymnu Narodowego.

"Z nieukrywaną satysfakcją i zadowoleniem, w obecności wioelu znamienitych gości (...) mam przyjemność rozpocząć dzisiejszą uroczystość przekazania przez gminę Bisztynek samochodów ratowniczo=gaśniczych jednostkom OSP w Bisztynku i Wozławkach" - mówił burmistrz Jan Wójcik. Poinformował zebranych o kosztach i danych technicznych obu przekazywanych samochodów. I tak samochód dla OSP w Bisztynku to MAN z napędem 4x4, silnikiem o mocy 290KM, którego całkowity koszt wyniósł 674 tys. złotych. Zakup tego samochodu dofinansowano kwotą 530 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Pozostałe 144 tys. złotych "dołożono" z budżetu gminy.

OSP Wozławki otrzymały samochód Mercedes 409 zakupiony ze środków własnych gminy Bisztynek za kwotę 17 tys. zł.

Na uroczystość przekazania samochodów przybyli: posłowie na Sejm RP Adam Krzyśków, Miron Sycz i Piotr Cieśliński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas, który pełni jednoicześnie funkcję prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie; Jan Stawowczyk reprezentujący wojewodę, Tadeusz Ratyński - z-ca prezesa ZW FOŚiGW w Olsztynie, reprezentanci władz centralnych i ZOSP RP: Stanisław Mikulak, Grzegorz Knifeld. Przybyli także komendant wojewódzki PSP Jan Słupski i komendant powiatowy PSP Andrzej Szamreto. Nie mogło zabraknąć komendanta gminnego ZOSP w Bisztynku - Jarosława Grzymowicza. Wśród gości byli także radni powiatowi i gminni wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Bisztynku Zbigniewem Filipczykiem.

Burmistrz Bisztynka - Jan Wójcik - przypomniał w swoim wystąpieniu historię powstania OSP w Bisztynku. Jednostka powstała 22 lipca 1946 roku. Liczyła wówczas 28 strażaków ochotników. Wyposażona była w sikawkę konną, kilka odcinków węży parcianych, toporków strażackich, drabinę wiadra, łopaty i piłę ręczną. W 1949 roku jednostka otrzymała pierwszy samochód strażacki marki Dodge. Obecnie jednostka liczy 31 członków czynnych i 7 honorowych. Przy OSP w Bisztynku działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 14 chłopców. Planowane jest utworzenie drużyny kobiecej. W każdym roku jednostka uczestniczy w około 50 akcjach ratowniczo-gaśniczych, przy czym znaczną ich część prowadzi samodzielnie.

Jednostka OSP w Wozławkach powstała w 1952 roku i liczyła wówczas 12 członków. Pierwsze wyposażenie otrzymała z powiatu Lidzbark Warmiński. Były to: pompa ręczna, kilka odcinków węży tłocznych i 2 prądownice. Do transportu używano pary koni wraz z wozem. Alarmowanie odbywało się za pomocą rogu myśliwskiego. Pierwszy samochód jednostka ta otrzymała dopiero w 1992 roku. Był to samochód Żuk, który jednostka wygrała podczas zawodów strażackich w Bisztynku.

Aktu poświęcenia samochodów dokonali ks. Eugeniusz Bartusik i ks. Wojciech Puszcz - kapelan strażaków. Samochody zostały przekazane przedstawicielom jednostek wraz ze specjalnymi "aktami przekazania" i kluczykami.

Po zakończeniu uroczystości przyszedł czas na dokładne obejrzenie samochodów i zapoznanie się z ich wyposażeniem. Szczegółowych informacji udzielali strażacy, którzy już zdążyli zapoznać się ze swymi nowymi pojazdami.

Andrzej Grabowski - 16.01.2010 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2010