Aktualności >>> Spotkali się z poezją >>>

 .: Recytowali wiersze i prozę

Gminne eliminacje konkursu recytatorskiego
"Spotkania z poezją"

W ośrodku kultury w Bisztynku odbyły się gminne eliminacje konkursu recytatorskiego "Spotkania z poezją". Wyłoniono najlepszych recytatorów, którzy reprezentować będą gminę Bisztynek podczas eliminacji powiatowych.

Recytatorów wyłonionych w eliminacjach szkolnych oceniało jury w składzie:
Andrzej Fabisiak - przewodniczący
Andrzej Grabowski - członek
Joanna Drozdowska - członek

Recytatorzy przedstawiali własne interpretacje wierszy Ludwika Jerzego Kerna, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jana Brzechwy, Łesi Ukrainki, Marii Zarębiny, Jonasza Kofty, Wisławy Szymborskiej, Krzysztofa Buszmana i innych autorów.

Uczniowie szkół podstawowych przedstawiali tylko utwory poetyckie, natomiast gimnazjaliści wiersz i fragment prozy. Z tym ostatnim, wielu miało poważne kłopoty. Trema i zbyt słabe przygotowanie powodowały, że zapominali tekst i miało to odzwierciedlenie w werdykcie jury.

Po wysłuchaniu 34 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych postanowiło przyznać:

w I kategorii wiekowej (klasy I-III szkół podstawowych)
I m-ce - Wiktorii Czabryckiej
II m-ce - Błażejowi Mateli
III m-ce - Wiktorii Krzemińskiej

w II kategorii wiekowej (klasy IV-VI szkół podstawowych)
I m-ce - Julii Kaczyńskiej
II m-ce - Paulinie Machnacz
III m-ce - Mikołajowi Sobótce

W kategorii klas gimnazjalnych postanowiono przyznać tylko miejsce I - Marcie Winiarczyk.

Wiktoria Czabrycka, Julia Kaczyńska i Marta Winiarczyk wezmą udział w eliminacjach powiatowych konkursu, które odbędą się wkrótce w Bartoszyckim Domu Kultury.

Wielu cennych rad udzielił recytatorom przewodniczący jury Andrzej Fabisiak podsumowując konkurs. - Recytacja to nie jest nauczenie się wiersza na pamięć i wypowiadania zapamiętanej treści jak najszybciej, byle się nie pomylić i byle skończyć - mówił. - Utwór literacki jest rozmową ze słuchaczami, trzeba więc nawiązać kontakt z nimi, patrzeć na słuchaczy, przekonać ich, aby słuchali - dodawał.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci dodatkowo nagrody w postaci bonów zakupowych.

Andrzej Grabowski - 07.05.2016 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2016