Aktualności >>> Sprawdzian uczniów klas szóstych w Grzędzie >>>

 .: Pierwszy poważny sprawdzian szóstoklasistów

Sprawdzian w szkole w Grzędzie

Podczas, gdy uczniowie z klas młodszych korzystali z dodatkowego dnia wolnego od zajęć lekcyjnych, szóstoklasiści musieli zmagać się z rozwiązywaniem zadań na sprawdzianie podsumowującym przyrost ich wiedzy podczas nauki w szkole podstawowej.

W Szkole Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie test rozpoczął się bez żadnych zakłóceń o godz. 9.05. Ubrani odświętnie egzaminowani biedzili się nad sprawdzianem do 10.05.

Na wszystkich twarzach malował się wysiłek umysłowy, słychać było tylko westchnienia oraz szelest przewracanych stronic arkusza sprawdzianu. A całości dopełniał piękny zimowy pejzaż widoczny za dużymi oknami sali gimnastycznej, w której odbywał się sprawdzian. Bezszelestnie i intensywnie padające na zewnątrz płatki śniegu podkreślały klimat skupienia i zaangażowania w pracę.

Miejmy nadzieję, że opady nie podziałały usypiająco i uczniowie uzyskają zadowalającą ilość punktów na sprawdzianie. 60 minut intensywnej gimnastyki intelektualnej szóstoklasiści ocenili, na ogół, pozytywnie i byli zadowoleni z efektów swojej pracy na sprawdzianie. Jak egzaminatorzy zewnętrzni zweryfikują ich odczucia? - Czas pokaże.

To dopiero początek. Życie szykuje im jeszcze wiele sprawdzianów i egzaminów.

Anna Augustyniak-Olszyńska - 06.04.2013 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2013