Aktualności >>> Wysoki wynik sprawdzianu klas szóstych w Bisztynku >>>

 .: Szóstoklasiści spisali się na medal

Bardzo dobry wynik sprawdzianu klas szóstych w SP w Bisztynku

Wyniki sprawdzianu kończącego naukę w szkołach podstawowych były znane już od tygodnia, ale tylko egzaminowanym uczniom i dyrektorom szkół. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży upubliczniła swe dane i szczegółowe sprawozdania dopiero 1 czerwca. Okazało się, że Szkoła Podstawowa w Bisztynku zanotowała bardzo dobry wynik.

Informacje o bardzo dobrym wyniku sprawdzianu uczniów klas szóstych kończących naukę w Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej krążyły po naszym miasteczku już od tygodnia. Wyniki wzbudziły radość w szkole i - z pewnością - wśród egzaminowanych uczniów.

A jakiż to dobry wynik?

Uczniowie SP w Bisztynku kończący naukę w podstawówce uzyskali średni wynik sprawdzianu 26,7 pkt. (67%) na 40 możliwych punktów (100%). Jest to drugi wynik w powiecie bartoszyckim, w którym egzamin przeprowadzono w 22 placówkach oświatowych. Lepszy wynik zanotowała jedynie Szkoła Podstawowa w Sokolicy - 27,4 pkt.

Poniżej przedstawiamy ranking szkół podstawowych i placowek oświatowych powiatu bartoszyckiego, w których uczniowie przystępowali do sprawdzainu. Niestety przykrą informacja wynikającą z tego zestawienia jest bardzo słaby wynik Szkoły Podstawowej w Sątopach, która - w praktyce - zajęła ostatnie miejsce w powiecie. W SP 6 w SOSW w Bartoszycach sprawdzian pisał tylko jeden uczeń więc można ten wynik pominąć w naszym zestawieniu opracowanym na podstawe dokumentów opublikowanych przez OKE w Łomży.

Miejsce
w powiecie

Nazwa szkoły

Wynik w pkt.

Wynik %

1.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sokolicy

27,4

68

2.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku

26,7

67

3.

Szkoła Podstawowa im. Adama Loreta w Ponikach

26

65

4.

Szkoła Podstawowa im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej
w Bezledach

25,6

64

5.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wojciechach

24,8

62

6.

Szkoła Podstawowa w Dietrzychowie

24,7

62

7.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach

24,5

61

8.

Szkoła Podstawowa w Galinach

24,3

61

9.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. 1 Pułku Artylerii Lekkiej w Bartoszycach

23,9

60

10.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Józefa Wybickiego w Bartoszycach

23,8

60

11.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krawczykach

23,7

59

12.

Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu

22,7

57

13.

Szkoła Podstawowa im.Jana Henryka Dąbrowskiego w Żydowie

22,6

57

14.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki w Bartoszycach

22,4

56

15.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Kandytach

21,8

55

16.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Rodnowie

21,3

53

17.

Szkoła Podstawowa im.gen. Z. Berlinga w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu

20,3

51

17.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Górowie Iławeckim

20,3

51

19.

Szkoła Podstawowa im. Polskiego Towarzystwa Leśnego
w Grzędzie

19,7

49

20.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach

19,1

48

21.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Sątopach

18,9

47

22.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach

13

33

Bardzo dobry wynik SP w Bisztynku przyczynił się też do "zajęcia" II miejsca w powiecie przez szkoły z naszej gminy. Uśrednione wyniki szkół w poszczególnych gminach pokazuje zestawienie poniżej.

Dla porządku dodajmy, że wynik "powiatowy", czyli uśredniony wynik wszystkich placówek z powiatu bartoszyckiego to: 23,1 pkt. (58%). Wynik województwa warmińsko-mazurskiego, czyli uśredniony wynik wszystkich szkół podstawowych i placowek naszego województwa to: 23,2 pkt. a wynik w kraju to: 24 pkt.

Pocieszający jest fakt, że wszystkie szkoły podstawowe w naszej gminie zanotowały lepsze wyniki sprawdzianu uczniów klas szóstych niż w roku ubiegłym. Pokazujemy to w poniższym zestawieniu:

Nazwa szkoły

Rok 2012
Wynik w pkt.

Rok 2013
Wynik w pkt.

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku

23,5

26,7

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sątopach

18,1

18,9

Szkoła Podstawowa im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie

15,8

19,7

Kompletne sprawozdanie zawierające szczegółowy opis sprawdzianu i jego wynikow znajdziesz na stronach OKE w Łomży >>>Materiał opracowaliśmy na podstawie danych statystycznych, czyli suchych liczb i cyfr. Statystyka i uśrednianie wyników nigdy nie pokazują pełnego obrazu procesu egukacyjnego, dlatego zainteresowanym polecamy raczej lekturę sprawozdań OKE w Łomży.

Andrzej Grabowski - 03.06.2013 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2013