Aktualności >>> Sprawozdanie parafialne za 2015 r. >>>

 .: Jest nas mniej w parafii

Sprawozdanie parafialne za 2015 r.

Ks. proboszcz Janusz Rybczyński przesłał nam do publikacji sprawozdanie z działań parafii w Bisztynku za 2015 r. Było ono też odczytywane podczas nabożeństw w niedzielę 3 stycznia 2016 r. Sprawozdanie nie zawiera kwot ze względów bezpieczeństwa. Sprawozdanie z kwotami dostępne jest w kancelarii parafialnej.

W naszej parafii jest obecnie zameldowanych 3204 (mniej o 25 osób niż w roku 2014) osób według Urzędu Skarbowego, który od tej liczby pobiera podatek ryczałtowy. Po kolędzie, ilość przyjmujących osób i obecnych w parafii wyniosła 2131 wiernych. W Niedzielę Chrystusa Króla, gdy dokonuje się liczenie wiernych uczestniczących we Mszy św. w Kościele było obecnych 653 parafian w tym 48% przystąpiło do Komunii św. W ubiegłym roku zostało ochrzczonych 29 dzieci, zmarło 46 osób, sakrament małżeństwa zawarło 10 par i 35 osób przyjęło sakrament Bierzmowania.

ROZLICZENIE:
Za fundusz remontowy w roku 2015 zostało wykonane: (W tej kwocie się mieszczą ofiary na kościół w czasie kolędy i taca remontowa.)

- po kolędzie spłacono wkład własny parafii za witraże IV i VII okno;
- kupiono nowy kielich;
- kupiono nowy kielich do komunii pod dwoma postaciami i wyzłocono zużyty kielich;
- kupiono haftowany ręcznie ornat z emblematem Serca Pana Jezusa;
- wymieniono na kutą bramę w podwórku plebanii;
- remont zakrystii: wymiana instalacji elektrycznej malowanie zabezpieczenie pękniętego dachu wejściowego pod zakrystię, wymiana drzwi garażowych, wymiana rynien na kaplicy św. Marty. Gmina Bisztynek ze środków własnych wykonała utwardzone dojście do kaplicy.
- Inwentaryzacja instrumentu organ sfinansowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.
- Konserwacja i restauracja tabernakulum i nastawy ołtarza głównego. Z czego zapłaciliśmy 50% a pozostało 50% do spłaty na 2016 rok.

Pieniądze z kolędy, tac i Jura stole (pogrzeby, chrzty, śluby) zostały wydane na zobowiązania finansowe i podatkowe parafii.

Dziękuję wszystkim parafianom za życzliwość i troskę o Kościół, za wszelkie wsparcie parafii finansowo.

Plany na rok 2016:
Został złożony do Ministerstwa Kultury projekt na ołtarz główny, również gmina obiecała dofinansować projekt, zostało nam zebrać wkład własny. W wypadku braku dotacji z ministerstwa ze środków gminy i własnych poddamy konserwacji kolejne figury z ołtarza. Planujemy też wymianę nagłośnienia w kościele. Zaplanowano też bezpłatne użyczenie gminie Bisztynek kościoła poewangelickiego.

ks. Janusz Rybczyński - 05.01.2016 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2016