Aktualności >>> Strażacy na Dniu Dziecka w DPS >>>

 .: Strażacy pokazali wyposażenie i działania w DPS

Strażacy z OSP spotkali się z podopiecznymi DPS

Do Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku, 10 czerwca przyjechali strażacy. Zaprezentowali swoje wyposażenie i sprzęt. Dali pokaz gaszenia pożaru i udzielania pierwszej pomocy oraz bawili się z podopiecznymi.

Siostra Arkadia, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku na 10 czerwca zaprosiła strażaków OSP w Bisztynku. Tego dnia podopieczne DPS wraz z opiekunkami obchodziły Dzień Dziecka.

Strażacy zaprezentowali samochód ratowniczo-gaśniczy i szczegółowo omówili wszystkie tajemnicze przedmioty znajdujące się na jego wyposażeniu.

Dali pokaz działania narzędzi hydraulicznych używanych głównie w ratownictwie drogowym i pokaz udzielania pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym i gaszenia pożaru.

Podopieczne chętnie oglądały sprzęt i mierzyły strażackie hełmy. Zwieńczeniem spotkania było wykonanie wspólnej fotografii, choć na tym spotkanie się nie zakończyło. Był wspólny grill, rywalizacja na boisku piłkarskim oraz w przeciąganiu liny.

Andrzej Grabowski - 14.06.2016 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2016