Aktualności >>> Drogę naprawią "po niedzieli" >>> Po publikacji naprawiają drogę w Sułowie >>>

 .:Drogę przez Sułowo naprawia ZDP

DROGA W SUŁOWIE JEST JUŻ NAPRAWIANA

21 listopada opublikowaliśmy materiał o drodze przez Sułowo, którą obiecano naprawić już w maju 2008 r. Obietnica nie została spełniona. Po publikacji w "Gońcu Bartoszyckim" w dniu 28 listopada tego samego materiału, coś się jednak ruszyło. Ruszyły bowiem prace naprawcze w Sułowie, o czym poinformowała nas szczęśliwa Pani Sołtys Dąbrowska.

W czwartek 27 listopada 2008 r. otrzmaliśmy pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc Piotra Petreckiego, zwierające wyjaśnienia, o które poprosiliśmy przygotowując materiał. Dyrektor pisze w nim: (...) "ze względu na ograniczone środki finansowe na remonty dróg na terenie powiatu bartoszyckiego Zarząd Dróg Powiatowych nie mógł ująć w/w zadania (chodzi o remont drogi przez Sułowo - red.) w pełnym zakresie do planu remontów na 2008 rok." (...) "Moja deklaracja i obietnica wykonania robót w miejscowości Sułowo w okresie do dnia 30.06.2008 nie została poparta zapisem w planie budżetu na rok 2008. Mimo trudności finansowych w miesiącu grudniu 2008 roku przystąpimy do uporządkowania nawierzchni w miejscowości Sułowo własnym sprzętem o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne."

Padła zatem kolejna obietnica dyrektora Petreckiego. Niestety pisma nie mogliśmy już opublikować w "Gońcu Bartoszyckim" z uwagi na wcześniejsze zamknięcie numeru. Tymczasem w piątek, w dniu ukazania się najnowszego "Gońca" otrzymaliśmy od Bożeny Dąbrowskiej - sołtys wsi Sułowo informację następującej treści: "Media mogą dużo, a na pewno więcej niż zwykły człowiek! Już od rana trwają prace porządkowe na drodze powiatowej w Sułowie. Jeszcze raz dziękuję za interwencję".

Postęp i jakość prac postaramy się obserwować. Okazało się, że można jednak wykonać prace, a rozpocząć je w listopadzie, a nie w grudniu.

Dla porządku informujemy, że w wymienionym już piśmie dyrektor Petrecki przedstawia problemy ZDP oraz informuje o wykonaniu innych prac w latach 2007-2008. I tak Zarząd wykonał nowe pionowe oznakowanie dróg powiatowych na około 90% ich długości, co oznacza ustawienie 1313 znaków drogowych. Zarząd złożył dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji na łączną kwotę ponad 10 mln. złotych. Wnioski te dotyczą dróg znajdujących się w gminie Górowo Iławeckie (Żelazna Góra-Lelkowo-Kandyty-Górowo Iławeckie) oraz gminie Bartoszyce i Sępopol (droga Wiatrowiec-Łabędnik). Dyrektor Petrecki pisze także, że podstawowym problemem ZDP jest zły stan około 400 kilometrów dróg o nawierzchni bitumicznej na których odbywa się dość intensywny ruch i te naprawiane są w pierwszej kolejności. Jeszcze większym problemem jest stan dróg gruntowych o łącznej długości około 80 kilometrów, na ktorych naprawę mieszkańcy muszą czekać.

Andrzej Grabowski - 29.11.2008 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2008