Aktualności >>>  Święto Patronki w szkole w Sątopach >>>

 .: Uczniowie uczcili swoją patronke

Święto Marii Konopnickiej - patronki szkoły w Sątopach

W szkole podstawowej w Sątopach uroczyście obchodzono Święto Patronki. Patronką tej szkoły jest Maria Konopnicka. Był program artystyczny i konkurs czytania utworów tej poetki i pisarki.

W naszej szkole, 29 maja uroczyście obchodziliśmy Święto Patronki Szkoły ponieważ sześć dni wcześniej przypadała 175 rocznica jej urodzin. Z tej okazji odbył się uroczysty apel poświęcony Marii Konopnickiej.

Jak zawsze w tak doniosłych uroczystościach spotkanie to rozpoczęto wprowadzeniem przez poczet sztandaru szkoły i odśpiewaniu, zamiast hymnu narodowego, Roty - pieśni, której autorką tekstu jest właśnie nasza patronka.

Apel został przygotowany przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego Karinę Szymańską we współpracy z uczniami klas III, V i VI. Program artystyczny miał charakter programu telewizyjnego a akcja odgrywana była na planie filmowym.

W programie były przedstawione utwory Marii Konopnickiej - "Na sadzawce", "Dalej chłopcy żywo", "O krasnoludkach i Sierotce Marysi", "Na jagody", "Pieśń o domu". Uczniowie przedstawili taniec "Krakowiak". Zaprezentowany program spodobał się uczniom i rozbudził wśród nich zainteresowanie utworami patronki.

Tuż po apelu rozpoczął się konkurs pięknego czytania dla uczniów klas I-III pt. "Czytamy utwory Patronki". W szranki stanęło 17 uczniów. Każdy uczestnik czytał fragment poezji i prozy. Długość czytanego tekstu była dostosowana do wieku i możliwości uczniów. W jury zasiadły: I. Zawistowska, J. Zapolska,. A. Jankiewicz.

W wyniku obrad zgodnie z przyjętym regulaminem komisja wyłoniła zwycięzców:

I miejsce: LENA NIEWIAROWSKA - uczennica klasy III
II miejsce: WOJCIECH KOŃKA - uczeń klasy II
III miejsce: BARTOSZ PIEGAT - uczeń klasy I

Wyróżnienia otrzymali: ZUZANNA KOZIJ z klasy III, FABIAN GRABOWSKI z klasy I oraz WIKTOR WIŁKOJĆ z klasy II.

Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział. Mamy nadzieję, że słuchacze bliżej poznali twórczość Marii Konopnickiej i chętniej będą sięgali po tę lekturę.

Jadwiga Kupczyk - 09.06.2017 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2017