Aktualności >>> Nagroda "Fair-Play" trafiła do Bisztynka >>>

 .: Grali o Puchar Tymbarku

Zagrali w turnieju "Z podwórka na stadion"

Zdecydowanym zwycięstwem drużyn piłki nożnej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Górowie Iławeckim zakończył się Powiatowy Turniej "Z podwórka na stadion" o Puchar Tymbarku w kategorii U-12 chłopców i dziewcząt. W turnieju brały udział drużyny z Bisztynka.

Celem rozgrywek jest promowanie piłki nożnej wśród dzieci, zasad fair play, wychowanie przez sport, kształtowanie zdrowego stylu życia i aktywizacja lokalnych środowisk sportowych.

Mecze zostały rozegrane 14 listopada na przyszkolnym "Orliku" SP 2 w Górowie Iław. Wzięły w nim udział trzy reprezentacje ze szkół w Wojciechach, Bisztynku i Górowie Iławeckim. Grały zespoły chłopięce i dziewczęce.

Pomimo listopadowego chłodu wszyscy zawodnicy wykazywali dużą wolę walki i grali z wielkim zaangażowaniem godnym zawodowych graczy. Dali tym samym świadectwo sportowego poświęcenia w grze o zwycięstwo swojej drużyny i szkoły.

Zwycięskie drużyny wezmą udział w Finale Wojewódzkim, który odbędzie się wiosną przyszłego roku.

Każda z drużyn biorących udział w górowskim turnieju otrzymała od organizatorów puchar oraz dyplom. Wyróżniono indywidualnie bramkarza Szymona Pacewicza (Górowo Iław.) i Aleksandrę Gach (Bisztynek) jako zawodniczkę fair play.

Koordynatorem powiatowym Turnieju z ramienia PZPN już od pięciu lat jest p. Rafał Gajdamowicz, nauczyciel wychowania fizycznego w SP 2 Górowo Iław.

Zakończony 17 listopada cykl rozgrywek "Z podwórka na stadion" w piłkę nożną zgromadził na hali gimnastycznej w Górowie Iławeckim cztery drużyny na poziomie klas drugich i trzecich szkół podstawowych (U – 10). Były to reprezentacje Kandyt, Bisztynka, Wojciech i Górowa Iławeckiego.

Po meczach rozgrywanych w systemie "każdy z każdym" kolejność zespołów przedstawiała się następująco:

1. SP Górowo Iławeckie
2. SP Wojciechy
3. SP Kandyty
4. SP Bisztynek

Ideą turnieju patronowanego przez firmę Tymbark jest zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej, co nie jest bez znaczenia w dobie dominacji komputerów, tabletów i telewizorów.

W organizacji turnieju rozgrywanego na hali sportowej górowskiej podstawówki służyli pomocą zawodnicy klubu sportowego Cresovia - Arkadiusz Żukowski i Jerzy Tatol.

W chwili obecnej organizatorzy czynią starania, aby finał wojewódzki odbył się Górowie Iławeckim.Magdalena Marczak - 21.11.2014 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2014