Aktualności >>> Zwiedzili Bisztynek >>>

 .: Klasa V z SP 4 w Bartoszycach zwiedziała Bisztynek

Uczniowie z Bartoszyc zwiedzili Bisztynek

Zabytki Bisztynka, jego historię i niektóre obiekty poznało dziś trzydzieścioro uczniów klasy V Szkoły Podstawowej nr 4 w Bartoszycach. Dzieci przyjechały do miasteczka na zaproszenie rodziców jednego z uczniów tej klasy, kórzy prowadzą swą firmę w Bisztynku.

Trzydzieścioro, nieco niesfornych, uczniów klasy V Szkoły Podstawowej nr 4 w Bartoszycach zwiedzało dziś przez kilka gdzin Bisztynek.

- Skorzystaliśmy z zaproszenia państwa Jaworskich prowadzących w Bisztynku firmę, których syn uczy się w tej klasie - mówiły opiekunki grupy Iwona Krześcijańska i Barbara Paklewicz.

Uczniowie bardzo dokładnie zapoznali się z pomnikiem przyrody nieożywionej, czyli "Diabelskim Kamieniem". Zwiedziły go z dołu i z góry oraz obeszły, zgodnie z legendą, dwa razy dokoła, bo wówczas można liczyć na spełnienie życzeń.

Dzieci zwiedziły zabytki miasteczka a w tym przede wszystkim kościół pw. św. Macieja Apostoła.

Przewodnik poprowadził je też do budynku ośrodka kultury, gdzie natychmiast opanowały pracownię komputerową, choć największe wrażenie robiła na nich możliwość wyjścia na dach budynku. Skorzystały z atrakcji miejskiego placu zabaw, wysłuchały legend i opowieści o historii miasteczka i poszczególnych obiektów.

- Po powrocie z wycieczki będzie egzamin z tego co zapamiętaliście - ostrzegały opiekujące się klasą nauczycielki.

Egzamin będzie zdać łatwiej, bo w Centrum Informacji Turystycznej grupa otrzymała foldery historyczne i promujące miasto i gminę Bisztynek oraz zestaw gadżetów promocyjnych.

Wycieczka zakończyła się obiadem i lodami w restauracji "Marysieńka".

Materiał znajdziesz także na portalu:
Andrzej Grabowski - 13.06.2013 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2014