Aktualności >>> Odpust to święto Warmian >>>

 .: Odpust w Warmianach

Nowy przydrożny krzyż poświęcony w czasie odpustu

Od poświęcenia nowego, przydrożnego krzyża przy drodze Paluzy - Warmiany rozpoczął się odpust w Warmianach. Do kaplicy św. Antoniego wróciły zabytkowe, odnowione rzeźby. To XIX-wieczny krucyfiks i rzeźba św. Walentego. Po mszy odpustowej mieszkańcy biesiadowali na placu zabaw.

W Warmianach stoi kaplica filialna pod wezwaniem świętego Antoniego. Siłami mieszkańców rok temu została wyremontowana i odnowiona. Raz w roku odbywa się tam tradycyjny odpust. Tak było także wczoraj (18 czerwca 2016 r.)

Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia nowego, przydrożnego krzyża, który stanął tuż przed Warmianami, przy polnej drodze Paluzy - Warmiany.

Wykonany z żelaza krzyż stanął na historycznym miejscu. Po jego dawnym poprzedniku został tylko kamienny obelisk. Wykonawcą krzyża, tak jak rok temu, przy drodze Bisztynek - Warmiany był Jan Zapolski z Bisztynka, dawny mieszkaniec Warmian.

Nowy krzyż, w obecności mieszkańców Warmian, Paluz, Łędławek i Bisztynka poświęcił proboszcz parafii w Bisztynku, ks. kanonik Janusz Rybczyński. Ksiądz wystąpił po raz pierwszy w pełnym stroju kanonika warmińskiego na funkcję którego został powołany z końcem kwietnia. Ks. Rybczyński od 28 kwietnia 2016 r. sprawuje funkcję kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście.

W Warmianach w kaplicy mszę odpustową odprawił ks. Marek Sowiński a kazanie wygłosił dziekan dekanatu reszelskiego, ks. kan. Krzysztof Bumbul. Nabożeństwo skupiło większość mieszkańców wsi. Jeszcze przed mszą do kaplicy wróciły odnowione i poddane zabiegom konserwatorskim XIX-wieczne rzeźby. To krucyfiks i rzeźba św. Walentego, które od stycznia eksponowane były w kościele w Bisztynku.

Po mszy odbyła się biesiada na miejscowym, zadbanym placu zabaw. Odpust w Warmianach jest co roku wielkim świętem wsi. Jest to okazja do wykonania wspólnymi siłami prac porządkowych. W tym roku mieszkańcy zagospodarowali skwer przy skrzyżowaniu dróg Bisztynek-Paluzy-Warmiany.

Andrzej Grabowski - 19.06.2016 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:






Copyright: www.bisztynek24.pl 2016