Aktualności >>> Ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa >>>

 .: Wielki Czwartek roku 2015

Liturgia Wieczerzy Pańskiej
w kościele w Bisztynku

Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy. Tabernakulum pozostało puste i otwarte. Zamilkły organy i dzwonki. Wieczna lampka zgasła. Wczoraj (2 kwietnia) wierni z parafii w Bisztynku wzięli udział w liturgii Wieczerzy Pańskiej.

Triduum paschalne rozpoczyna Wielki Czwartek. To wspomnienie ostatniej wieczerzy Jezusa Chrystusa z apostołami i dzień wydania go przez Judasza. To dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. W kościołach odprawiane są Msze św. - liturgie Wieczerzy Pańskiej. W kościołach katedralnych, tego dnia przed południem, odprawiane są też Msze Krzyżma św. z udziałem kapłanów z całej diecezji. Podczas tych nabożeństw biskup poświęca oleje, którymi przez cały rok namaszcza się wiernych podczas chrztu, bierzmowania i sakramentu chorych.

W kościele św. Macieja Apostoła w Bisztynku uroczystą liturgię Wieczerzy Pańskiej koncelebrowali ks. Janusz Rybczyński i ks. Łukasz Sadko.

Liturgia Wieczerzy Pańskiej zawiera symboliczne elementy charakterystyczne tylko dla tego dnia. W czasie śpiewu "Gloria" rozdzwaniają się wszystkie dzwony i dzwonki w kościele, by następnie zamilknąć. Od tego momentu, aż do Wigilii Paschalnej wierni nie usłyszą organów ani innych instrumentów muzycznych a zamiast dzwonków używa się drewniach kołatek.

Homilię wygłosił ks. Rybczyński. Mówił o kapłaństwie i różnych drogach do niego. - Kapłaństwo nie opiera się na sile człowieka lecz na mocy Boga - mówił. - Ta siła pozwala kapłanom - tak jak Chrystusowi - pochylać się nad każdym człowiekiem i obmyć mu nogi - zakończył kazanie.

Po wygłoszeniu słowa Bożego ks. Rybczyński dokonał obrzędu obmycia nóg 12. mężczyznom. Po Mszy św. księża przyjęli życzenia od podopiecznych DPS, kół różańcowych, wspólnoty Krwi Chrystusa, scholki, służby liturgicznej i młodzieży z Ruchu Światło-Życie.

Po nabożeństwie przeniesiono Najświętszy Sakrament z tabernakulum do tzw. ciemnicy. W czasie procesji z Najświętszym Sakramentem wygaszono światła w kościele. Z ołtarza zdjęto wszystkie obrusy, co symbolizuje pozbawienie Jezusa odzienia przed jego męką. Tabernakulum pozostało otwarte. Wieczna lampka zgasła...

Andrzej Grabowski - 03.04.2015 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:
Copyright: www.bisztynek24.pl 2015