Aktualności >>> Wolontariusze z gminy Bisztynek >>>

 .: Wyróżnieni wolontariusze

WYRÓŻNIONO WOLONTARIUSZY

W piątek 5 grudnia 2008r. w Bartoszyckim Domu Kultury odbyły się powiatowe obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

W imieniu poszczególnych samorządów kwiaty, nagrody i wyróżnienia wręczali: Janusz Dąbrowski - Wicestarosta Bartoszycki, Jerzy Bubeła - Burmistrz Górowa Iławeckiego, Kazimierz Montewka - Z-ca Wójta Gminy Górowo Iławeckie, Krystyna Zawistowska - Z-ca Burmistrza Bisztynka, Dorota Górecka - Burmistrz Sępopola, Jadwiga Gut - Wójt Gminy Bartoszyce, Krzysztof Nałęcz - Burmistrz Bartoszyc.

WYRÓŻNIENI WOLONTARIUSZE Z GMINY I MIASTA BISZTYNEK

Pani Mirosława Rutkowska - mieszkanka Sątop-Samulewa, która wchodzi w skład Rady Osiedla. Bezinteresownie pomaga w świetlicy środowiskowej przy organizowaniu zajęć dla dzieci w ferie i wakacje, pomaga przy kiermaszach na rzecz dzieci i młodzieży.

Pani Elżbieta Rucińska - mieszkanka Sątop-Samulewa, Prezes Stowarzyszenia "Dorzecze Sajny" oraz wchodzi w skład Rady Osiedla. Bezinteresowne pomaga w świetlicy środowiskowej przy pisaniu programów dla dzieci w ferie i wakacje, dzięki którym nasze pociechy mają ciekawe wakacje.

Pani Agnieszka Węglik - mieszkanka Sątop-Samulewa. Pracuje w świetlicy środowiskowej, dzięki niej dzieci i młodzież mieć wspaniałe wakacje, nawiązała współpracę z Fundacją Przyjaciółka "Przyjaciele Jelonka". Potrafi swoim zapałem pobudzić ludzi do działania, a dzieci i młodzież bardzo ją lubią i chętnie przychodzą do świetlicy.

Pani Joanna Drozdowska - mieszkanka Bisztynka, od 12 lat jest zatrudniona jako animator kultury w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. Jest opiekunką młodzieżowego klubu wolontariusza, który działa w placówce od 2000 roku i spod jej skrzydeł wyszło wielu młodych ludzi, dla których dobro drugiego człowieka, czy też działanie na rzecz lokalnej społeczności nie jest obojętne. Jest osobą bardzo lubianą przez młodzież i realizuje wspólnie z nimi wiele ciekawych projektów nie ograniczając się tylko do godzin pracy.

Pani Barbara Banul - mieszkanka Troks. Udziela pomocy osobom starszym dowożąc je własnym środkiem transportu na wizyty do lekarza, a także wykupując niezbędne lekarstwa. Bezinteresownej pomocu udziela równiez poprzez przekazywanie rzeczy pierwszej potrzeby osobom oczekującym wsparcia.

Pan Andrzej Łykowski - mieszkaniec Unikowa. Jest zaangażowany w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego. Bierze udział w pracach podnoszących estetykę wsi. Jest osobą, która własnymi siłami pomaga w pracach porządkowych, kosząc boisko i troszcząc się o to, by zawsze było ono odpowiednio zadbane.

Pani Elżbieta Aftyka - mieszkanka Grzędy, Przewodnicząca Rady Sołeckiej. Szczególnie zaangażowana w działalność społeczną na rzecz podnoszenia estetyki wsi. Posiada umiejętność zjednywania społeczności lokalnej do prac społecznych na terenie miejscowości. Propaguje dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur w dziedzinie kulinarnej i wieńców dożynkowych, reprezentuje w tym zakresie sołectwo i gminę w konkursach wojewódzkich.

Pani Wioletta Olszewska - sołtys Grzędy. Szczególnie zaangażowana w działalność społeczną na rzecz podnoszenia estetyki wsi. Posiada umiejętność zjednywania społeczności lokalnej do prac społecznych na terenie miejscowośc, kultywuje tradycję wieńców dożynkowych oraz reprezentuje w tym zakresie sołectwo i gminę w konkursach wojewódzkich.

Opracowali: Wojciech Prokocki, Sylwia Bryła
Źródło: www.Bartoszyce24.pl >>>

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2008