Aktualności >>> Gimnazjaliści pytali władze odpowiadały >>>

 .: Praktyczna lekcja WOS

Gimnazjaliści rozmawiali o samorządzie
z władzami Bisztynka

Uczniowie gimnazjum w Bisztynku uczestniczyli w praktycznej lekcji wiedzy o społeczeństwie. O funkcjonowaniu samorządu gminnego rozmawiali z władzami Bisztynka.

Uczniowie klas drugich Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II odwiedzili Urząd Miejski w Bisztynku. Wizyta była związana z zagadnieniami dotyczącymi samorządu terytorialnego, które były omawiane na wiedzy o społeczeństwie.

Uczniowie na zajęciach poznawali zasady funkcjonowania samorządów lokalnych oraz ich główne cele i zadania. Wiedzieli, że samorząd terytorialny jest powołany po to, by mieszkańcy określonego obszaru mogli decydować o własnych sprawach i mieć poczucie współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących ich samych i najbliższego środowiska.

I właśnie wycieczka do urzędu miała unaocznić, jak funkcjonuje władza na najniższym szczebli lokalnym, czyli gminnym i co to znaczy, że „władza jest blisko obywateli”.

Gimnazjaliści mieli okazję porozmawiać z najważniejszymi decydentami w naszej gminie – burmistrzem Markiem Dominiakiem, wiceburmistrzem Włodzimierzem Mońką, panią sekretarz Iwoną Banach oraz panią skarbnik Elżbietą Banaszkiewicz.

Uczniowie pytali przede wszystkim o to, czym zajmują się ci urzędnicy. Dowiedzieli się, że praca na tym urzędzie wymaga ogromnej wiedzy z zakresu różnorakich przepisów prawnych oraz ciągłego pogłębiania swoich wiadomości.

Zwrócił uwagę na to pan burmistrz, który stwierdził, że jego poprzednia praca miała zupełnie inny charakter, natomiast sprawowanie funkcji burmistrza wiązało się z przyswojeniem ogromnej wiedzy, a dodatkowo poczuciem odpowiedzialności i koniecznością podejmowania trudnych decyzji.

Również pani skarbnik – Elżbieta Banaszkiewicz poinformowała uczniów, co należy do jej zadań.

Porównała budżet gminy, którym się zajmuje do budżetu domowego, który w podobny sposób trzeba dokładnie planować, to jest przewidzieć na co i ile można wydać środków (pieniędzy), którymi dysponujemy.

Mówiła, że gmina ponosi największe koszty związane z funkcjonowaniem szkół – dowozy, utrzymanie budynków itp. oraz pomoc socjalną – zasiłki dla najuboższych. Na potwierdzenie tych słów uczniowie mogli zobaczyć obszerny dokument będący sprawozdaniem z realizacji budżetu za ubiegły rok.

Z kolei zastępca burmistrza, pan Włodzimierz Mońka zachęcił uczniów do dbałości o środowisko naturalne oraz zachęcanie rodziców i rówieśników do potrzeby sortowania śmieci. Natomiast pani sekretarz wyjaśniła gimnazjalistom, jaka jest rola i zadania sołtysów i sołectw.

Gimnazjaliści stwierdzili, że podoba im się taka „praktyczna” forma zdobywania wiedzy i jednocześnie dodali, że poczuli się ważni i docenieni tym, że najważniejsi urzędnicy w naszej gminie znaleźli dla nich czas i zechcieli z nimi porozmawiać.

Agnieszka Gogalińska - 28.01.2016 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2016