Aktualności >>> Jak głosować w najbliższych wyborach ? >>>

 .: Zasady głosowania w wyborach samorządowych

Zasady głosowania w wyborach samorządowych

Jak wynika z naszych obserwacji, zapisów na miniczacie i rozmów z potencjalnymi wyborcami wielu z nas nie wie jakie są zasady głosowania w zbliżających się wyborach samorządowych. Pragniemy je zatem zaprezentować, a także przypomnieć.

Zasady wyboru radnych miejskich
W wyborach radnych w gminie liczącej do 20.000 mieszkańców (taką jest gmina Bisztynek) wyborca głosuje stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska najwyżej tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym. (Art. 117.1. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)

Można głosować na mniejszą liczbę kandydatów, ale głosowanie na liczbę większą niż liczba mandatów w danym okręgu powoduje nieważność głosu. Reasumując, osoby zamieszkałe w okręgu nr 1 w Bisztynku mogą zagłosować na 3 kandydatów, z okręgu nr 2 również na 3 kandydatów. Ilość mandatów w kolejnych okręgach: okręg 3 - 1, okręg 4 - 1, okręg 5 - 2, okręg 6 - 2, okręgi 7, 8, 9 - po 1.

Zasady wyboru radnych powiatowych
Radni powiatu są wybierani w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów. W każdym okręgu wyborczym wybiera się od 3 do 10 radnych. Na jednego kandydata wyborca może oddać tylko jeden głos. (Art. 133.1 i 2. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) W wyborach do rad powiatów podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów na kandydatów danej listy. W podziale mandatów, uczestniczą listy kandydatów tych komitetów wyborczych, na których listy w skali powiatu oddano co najmniej 5 % ważnie oddanych głosów.

Jednym zdaniem. W wyborach do rady powiatu stawiamy znak "X" tylko przy jednym nazwisku kandydata.

Zasady wyboru radnych sejmiku województwa
Zasady wybierania radnych sejmiku województwa są wręcz identyczne jak te do rad powiatów. Czyli, stawiamy znak "X" tylko przy nazwisku jednego kandydata.

Wszystkie przepisy dotyczące wyborów radnych znajdziecie w cytowanej wyżej ustawie, którą przeczytać można klikając tu >>>

Zasady wyboru burmistrza
Głosowanie na burmistrza Bisztynka jest najprostsze. Głosujemy na jednego, wybranego kandydata. W przypadku tych wyborów możliwa jest tzw. druga tura. Jeśli w głosowaniu w dniu 21 listopada żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów (Art. 4.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta; Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie. W przypadku najbliższych wyborów będzie to 5 grudnia. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się tego kandydata, kory otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów.

Cytowana ustawa omawia jeszcze kilka przypadków wyjątkowych takich jak równa ilość ważnie oddanych głosów na kandydatów oraz wycofanie zgody na kandydowanie przez jednego z kandydatów przed II turą wyborów. Odsyłamy tu do lektury ustawy, którą znajdziecie klikając tu >>>

Przygotował: Andrzej Grabowski - 09.11.2010 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2010