Aktualności >>> Głosuj na radnych powiatowych >>>

 .: Nasze sondy

Głosuj na kandydatów na radnych powiatu i burmistrza Bisztynka

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej zabawie i dokonania wyboru swego radnego z terenu miasta i gminy do Rady Powiatu Bartoszyckiego oraz burmistrza Bisztynka Poniżej przedstawiamy "karty do głosowania". Dokonaj wyboru radnego.

Informujemy, że wybory do rad powiatów rządzą się innymi prawami niż wybory do Rady Miejskiej w Bisztynku. Głosy oddane na poszczególnych kandydatów nie dycydują bezośrednio o ich wyborze. Drugim elementem jest ilość głosów oddanych na listę (partię lub komitet wyborczy). Dopiero po zsumowaniu liczby głosów oddanych na listę przelicza się je metodą d'Hondta >>> (poczytaj o tej metodzie >>>) i oblicza ilość mandatów przyznanych danemu komitetowi. Nie wchodząc w szczegóły oznacza to, że nawet gdy kandydat otrzyma największą ilość głosów w okręgu, może nie zostać radnym powiatowym, czego przykłady mieliśmy w poprzednich wyborach samorządowych.

W naszej sondzie przedstawiamy jedynie kandydatów do Rady Powiatu kandydujących z naszej gminy. Jest oczywiście możliwe głosowanie na kandydatów z miasta i gminy Sępopol (Bisztynek i Sępopol to jeden okręg wyborczy), ale mamy nadzieję, że takie przypadki się nie zdarzą :-)

Przypominamy po raz kolejny, że sondaż ten nie ma nic wspólnego z profesjonalnymi badaniami socjologicznymi. Prosimy traktować go jedynie jako zabawę.

Głosy oddane w poszczególnych sondach będą automatycznie logowane, a spis logów jest w dyspozycji administratora. W przypadku stwierdzenia "nabijania głosów" zostaną one odjęte od prawidłowo oddanych !!!

Przejdź do głosowania na radnych miejskich w Bisztynku >>>Głosuj na kandydatów na burmistrza Bisztynka (zakończnone)

Przejdź do głosowania na radnych miejskich w Bisztynku >>>

Przygotował: Andrzej Grabowski - 07.11.2010 r.

Copyright: www.bisztynek.strona.pl 2010