Aktualności >>> Radni chcą sesji nadzwyczajnej? >>>

 .: Sesja w sprawie wyroku burmistrza jeszcze w sierpniu?

Co z tym wyrokiem? Co z tą sesją?

Jest wysoce prawdopodobne, że jeszcze w sierpniu Rada Miejska w Bisztynku zajmie się uchwałą w sprawie wygaszenia mandatu burmistrzowi Bisztynka skazanemu prawomocnie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Odpis wyroku dotarł bowiem do biura Rady Miejskiej a wojewoda wezwał radę do podjęcia tej uchwały.

Mieszkańcy gminy Bisztynek z wyczuwalną niecierpliwością czekają na decyzję radnych w sprawie wygaszenia mandatu burmistrzowi Bisztynka. Radni nie mogli jej jednak podjąć do momentu, gdy nie otrzymali pisemnego odpisu wyroku skazującego burmistrza. O "wędrówce" papierowego odpisu wyroku i samym wyroku pisaliśmy wcześniej.

- Zawiadomienie o skazaniu z odpisem wyroku w sprawie II K 111/13 do Rady Miejskiej w Bisztynku zostało wysłane 6 sierpnia 2014 r., natomiast odbiór korespondencji został pokwitowany 8 sierpnia 2014 r. przez Ewę Prościńską z Urzędu Miejskiego w Bisztynku - informuje Agnieszka Żegarska rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski nie czekając na „rozwój wypadków” już po informacjach medialnych o skazaniu burmistrza poprosił sąd okręgowy o przesłanie mu odpisu wyroku dotyczącego burmistrza. Wyrok ten dotarł do Urzędu Wojewódzkiego również około 8 sierpnia 2014 r.

- Po otrzymaniu wyroku wojewoda wysłał do Bisztynka pismo wzywające Radę Miejską w Bisztynku do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu burmistrzowi Janowi Wójcikowi. Zostało one odebrane 19 sierpnia 2014 r. - informuje Edyta Wrotek, rzeczniczka prasowa wojewody.

- Odpis wyroku przesłany z sądu otrzymałem 11 sierpnia 2014 r. a pismo wojewody wczoraj, czyli 20 sierpnia - mówi Zbigniew Filipczyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Bisztynku.

- Do chwili gdy rozmawiamy (21 sierpnia godz. 9:35) nie wpłynął do biura rady wniosek radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie wygaszenia mandatu burmistrzowi, choć od wczorajszego wieczora wiem, że jest on przygotowany i pewnie wkrótce trafi do biura. Jeśli zostanie on złożony, wówczas w ciągu siedmiu dni zwołam sesję nadzwyczajną w tej sprawie. Zgodnie z prawem, nie mogę nawet postąpić inaczej - mówi Zbigniew Filipczyk.

- Dodatkowo wczoraj przekazałem burmistrzowi pismo, w którym zwracam się do niego o złożenie wyjaśnień w tej sprawie. Odpowiednie przepisy prawa mówią o tym, że przed podjęciem decyzji o wygaszeniu mandatu należy umożliwić zainteresowanemu złożenie takich wyjaśnień - mówi Filipczyk.

Sesję nadzwyczajną organów gminy zwołuje się m.in. na wniosek 1/4 ogółu radnych. W przypadku Rady Miejskiej w Bisztynku liczącej 15 radnych wystarczy wniosek podpisany przez 4 radnych. Jest wiec wysoce prawdopodobne, że jeszcze w sierpniu radni podejmą uchwałę o wygaszeniu mandatu burmistrzowi Janowi Wójcikowi. Możliwe jest oczywiście także nie podjęcie takiej uchwały, wówczas zarządzenie w sprawie wygaszenia mandatu podejmie wojewoda warmińsko-mazurski.

Aktualizacja z godz. 16:15
- Wniosek o zwołanie sesji nadzywyczajnej, której jedynym punktem porządku obrad będzie uchwała wygaszająca mandat burmistrzowi Bisztynka trafił dziś do biura Rady Miejskiej w Bisztynku. Wniosek podpisało 6. radnych. W związku z tym postanowiłem zwołać sesję nadzwyczajną w czwartek, 28 sierpnia 2014 r. - powiedział nam przewodniczący RM w Bisztynku Zbigniew Filipczyk

Andrzej Grabowski - 21.08.2014 r.

Materiał znajdziesz także na portalu:


Copyright: www.bisztynek24.pl 2014