Aktualności >>> Bisztynek bezpośrednio po wojnie >>>

 .: Stare zdjęcia ukazują Bisztynek zniszczony po Ii wojnie

ZNISZCZENIA BISZTYNKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Wyjątkowe zdjęcia Bisztynka, tuż po II wojnie światowej nadesłał nam Janusz Spiczko, dziś mieszkający w Szczecinie, a w latach 70-tych XX wieku pełniący funkcję sekretarza Urzędu Miasta i Gminy Bisztynek. Zdjęcia te pochodzą z drugiel połowy lat 40-tych XX wieku.

Pan Janusz napisał do nas: Te zdjęcia, co do których mam raczej pewność co przedstawiają - opisuję. Nazwy ulic i zdarzeń podaję takie, jakie były przed trzydziestu laty. Będzie mi miło jeżeli je Pan opublikuje dla szerszego kręgu odbiorców.

Przy okazji prześlę jeszcze inne zdjęcia, z okresu późniejszego, z lat pięćdziesiątych, które nadają się do publikacji, ale to będą raczej zdjęcia, gdzie jest m.in. mój wizerunek jako małego chłopca na jakimś tle, np. z członkami straży pożarnej jaka w tym czasie była w Bisztynku, bo tylko takie zdjęcia ze sobą zabrałem do Szczecina. (...)

Wydaje mi się, że właśnie w tym okresie (lata 70-te - przyp. red.) Bisztynek miał dobry okres rozwoju, gdyż w tym czasie zostały zlikwidowane powiaty i miasteczko było bardziej samodzielne. Wtedy to zmodernizowaliśmy wiele ulic, zlikwidowane zostały tzw. kocie łby na ulicach i chodnikach, wyasfaltowaliśmy, stosując różnego rodzaju sztuczki, całe miasto. Powstały nowe zakłady drobnej wytwórczości. Naczelnikiem Miasta i Gminy był wtedy Marian Drozdowski.

A może warto byłoby odtworzyć przedwojenne i powojenne władze, i nie tylko, i innych osób zasłużonych dla Bisztynka? Mieszka jeszcze wiele rodzin lub ich dzieci które, myślę, posiadają w tym zakresie wiedzę i dokumenty. Przykładem tego jest chociażby (...)"
i tu Pan Janusz wskazał nam kilka nazwisk.

Podpisujemy się pod tą inicjatywą. Czekamy też na kolejne, historyczne fotografie. Nie tylko od Pana Janusza!!!

UWAGA !!!Zdjęcia 4, 5, 6 i 12 nie są zidentyfikowane. Być może ktoś z naszych czytelników jest w stanie wskazać jakie miejsca w Bisztynku pokazują te zdjęcia. Prosimy w tej sprawie o e-mail na adres: admin@bisztynek24.pl >>>


Andrzej Grabowski - 09.09.2011 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2011