Aktualności >>> Strażacy OSP wybrali swe władze powiatowe >>>

 .: Nowe władze ZOP ZOSP RP w Bartoszycach

PREZESEM OSP W POWIECIE ZOSTAL BURMISTRZ JAN WÓJCIK

W salach Szkoły Podstawowej w Grzędzie odbył się dziś III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Bartoszycach. Delegaci, przedstawiciele ze wszystkich gmin powiatu wybrali nowe władze powiatowe.

Pięcioletnią kadencję zakończyły dziś (10. listopada) władze powiatowe ZOSP RP w Bartoszycach. W minionej kadencji prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego był Jan Wójcik - burmistrz Bisztynka, który przywitał wszystkich przybyłych.

Obrady III Zjazdu rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy zmarłego dha Edwarda Mikulskiego, pełniącego, w minionej kadencji, funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP w powiecie bartoszyckim.

Zjazd był okazją do wręczenia najwyższego odznaczenia przyznawanego strażakom ochotnikom. "Złoty Znak Związku" otrzymał, z rąk Grzegorza Matczyńskiego z Oddziału Wojewódzkiego, dh Leonard Boiwko.

Puchar przechodni za pierwsze miejsce w Powiatowym Przeglądzie Jednostek Operacyjno-Technicznych otrzymała OSP w Bisztynku. Puchar odebrał dh Piotr Kurowicki z rąk komendanta powiatowego PSP w Bartoszycach Andrzeja Szamreto.

Po tych uroczystych momentach przyszedł czas na właściwe obrady i wybory. Sprawozdanie z działań w ubiegłej kadencji złożył ustępujący zarząd. Sprawozdanie złożono w formie multimedialnej prezentacji. Warto pokazać kilka zaprezentowanych w sprawozdaniu liczb.

W powiecie bartoszyckim funkcjonuje 27 jednostek OSP, a w tym 7 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ochotniczych strażach służy 558 mężczyzn i 27 kobiet. Jednostki włączone do KSRG w 2011 roku interweniowały 334 razy, a nie włączone do systemu - 126 razy. W tym samym czasie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej z Bartoszyc podjęła 363 interwencje.

Jednostki OSP są finansowane i utrzymywane przez poszczególne samorządy. Wysokość tego finansowania w latach 2007-2010 to kwota 3.170.237 złotych. Największą kwotę wydatkował samorząd gminy Bartoszyce (957 tys. zł) utrzymujący 9 jednostek OSP oraz samorząd miasta i gminy Bisztynek (920 tys. zł) utrzymujący 7 jednostek.

Sprawozdanie zostało ocenione pozytywnie przez delegatów i ustępujący zarząd otrzymał absolutorium.

Po spełnieniu wymogów formalnych, przyjęciu i głosowaniu stosownych uchwał wybrano ostatecznie nowy zarząd i nową komisję rewizyjną.

Nowym-starym prezesem ZOP ZOSP RP w Bartoszycach został Jan Wójcik, wiceprezesam - Andrzej Szamreto, sekretarzem - Jan Ciosek, skarbnikiem - Zygmunt Pampuch (na codzień nadleśniczy Nadleśnictwa Bartoszyce), członkiem prezydium - Jadwiga Gut (wójt gminy Bartoszyce), członkami zarządu: Leonard Boiwko, Bożena Olszewska-Świtaj (wójt gm. Górowo Iławeckie), Andrzej Sinkiewicz, Dariusz Łazorko i Tomasz Gach.

W zarządzie wojewódzkim ZOSP RP powiat bartoszycki reprezentować będą: Jan Wójcik i Adam Ciosek.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Jan Kuciński, wiceprzewodniczącym - Zbigniew Krasowski i jej sekretarzem Piotr Kurowicki.

Nowy zarząd czeka nowa pięcioletnia kadencja, a zadania na ten okres wyznaczyła uchwała programowa przyjęta w końcowej części zjazdu,Andrzej Grabowski - 10.11.2011 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2011