Aktualności >>> Radni przegłosowali podwyżke dla burmistrza >>>

 .: 8 za, 6 radnych przeciw podwyżce dla burmistrza

Burmistrz z podwyżką

Podczas XX sesji Rady Miejskiej w Bisztynku radni przegłosowali podwyżkę wynagrodzenia dla burmistrza. Otrzyma on 478 złotych brutto więcej miesięcznie, niż dotychczas..

Punkt porządku obrad dotyczący podwyższenia wynagrodzenia burmistrzowi Bisztynka wzbudził zarówno wśród radnych, jak i wśród mieszkańców duże emocje. Mimo, iż podczas XX sesji Rady Miejskiej w Bisztynku nie był to jedyny ważny punkt porządku obrad to już po opuszczeniu sali obrad jedynie o tę uchwałę byłem pytany przez napotkanych, przypadkowych mieszkańców Bisztynka.

O wysokości podwyżki i poszczególnych części wynagrodzenia już pisaliśmy >>> z tą rożnicą, że pisaliśmy o projekcie uchwały, która dziś stała się faktem i uchwałą.

Tuż przed uchwaleniem potrzebę podwyżki uzasadniał przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Filipczyk. Mówił m.in. że jest to uznanie olbrzymiego zaangażowania burmistrza po gradobiciu w 2012 roku oraz zaangażowanie w działania związane z gospodarką odpadami w gminie.

Głosy sprzeciwu wyrazili radni: Ryszard Zduniuk, Edward Adamus i Władysława Bryl wskazująca na aspekt moralny tej planowanej, jeszcze w tym momencie, podwyżki w zderzeniu z oszczędnościami jakie są wdrażane i planowane. Rady Zduniuk apelował do burmistrza o rezygnację z podwyżki.

W głosowaniu nad uchwałą głosy za podwyżką oddali radni: Zbigniew Filipczyk, Danuta Sokołowska, Jerzy Subocz, Marek Gach, Andrzej Kulesa, Zdzisław Porydzaj, Stanisław Łykowski i Stanisław Malinowski. Głosy "przeciw" oddali: Ryszard Zduniuk, Edward Adamus, Jolanta Dominiak, Władysława Bryl, Urszula Gąglewska i Woletta Jakubiak. Jednym zdaniem - burmistrz wygrał ten "mecz" 8:6. Przebieg głosowania pokazujemy na filmie poniżej. Nie obejmuje on stołu prezydialnego, gdzie zasiada troje radnych głosujących "za".

Z innych ważnych informacji jakie uzyskaliśmy podczas sesji wynika, że w gimnazjum od nowego roku szkolnego będą dwie klasy pierwsze, kóre liczyć będą odpowiednio 30 i 29 uczniów (59 uczniów kończy podstawówki) nie licząc tych uczniów, kórzy nie będą promowani do klas drugich.

Wkrótce rozpocznie się remont płyty boiska stadionu miejskiego na co przeznaczone jest 160 tys. 807 złotych. Dokończony zostanie remont OKiAL dzięki dotacji w kwocie 400 tys. złotych z Ministerstwa Kultury. Kwota ta ma wystarczeć na wykonanie instalacji i wnętrza, ale nie wystarczy na wyposażenie obiektu. Rozpocznie się też realizacja projektu budowy ciągów spacerowych w parku przy urzędzie (Koszt: 48 tys. zł). Urząd sfinansuyje też opracowanie projektu modernizacji targowiska miejskiego (45 tys. złotych) i - jeśli pozyska odpowiednią kwotę - przystąpi do tej modernizacji.

Radni przyjęli wszystkie prezentowane podczas sesji sprawozdania i przegłosowali uchwały w brzmieniu proponowanym przez projektodawcę.Andrzej Grabowski - 19.04.2013 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2013