Aktualności >>> Kolejny koniec roku szkolengo >>>

 .: Już wakacje

Koniec roku szkolnego 2011/2012 w szkołach w Bisztynku

Zakończył się kolejny rok szkolny w szkołach w Bisztynku. Przy słowach piosenek: "Ale to już było" w gimnazjum i "Nie odnajdzie nas ta sama chwila" w szkole podstawowej, absolwenci opuścili mury szkół. Z uśmiechami, ale także i łzami w oczach.

Uroczysty apel kończący rok szkolny w Szkole Podstawowej w Bisztynku rozpoczął się już o godz. 8.00 i stąd uczniowie tej szkoły rozpoczęli wakcje najwcześniej w naszej gminie.

Niedawno przekazany szkole sztandar, z rąk Igora Furgały powędrował w ręce Łukasza Gogalińskiego. Przybocznymi zostały Ola Ławrynowicz i Agata Kołodziejska. Uczniowie klas szóstych złożyli ślubowanie na sztandar. Obiecali m.in.: "Dbać o honor szkoły i w każdej sytuacji zachowywać się w sposób godny młodego Polaka".

Koniec roku szkolnego to moment podsumowania i nagradzania najlepszych uczniów. Na szczególne wyróżnienie zasłużył sobie Igor Furgała, który szkołę ukończył ze średnią ocen 5,9 i otrzymał nagrodę burmistrza Bisztynka. Nagrody burmistrza wręczane przez wiceburmistrz Krystynę Zawistowską otrzymali także: Eliza Głód, Emilia Szumska, Kasia Fiedorowicz, Oliwia Kuczyńska i Sylwia Łobodzińska. Nagrody dla najlepszych uczniów przyznała także rada pedagogiczna. Pośród uczniów klas szóstych otrzymało je 13. uczniów.

Apel był też okazją do pożegnań. Dyrektor szkoły Teresa Wołkowicz-Maciorowska podziękowała za pracę i współpracę nauczycielce Danucie Zwierzchlewskiej oraz pracownicom obsługi: Elżbiecie Lityńskiej i Annie Cywoniuk. O konieczności pożegnania zdecydowała... ekonomia.

Po raz pierwszy w roli przewodniczącej samorządu uczniowskiego wystąpiła Klaudia Mierzejewska, która przejęła obowiązki od Oliwii Kuczyńskiej. Oliwia Kuczyńska i Karolina Sobótka wykonały piosenkę "Nie odnajdzie nas ta sama chwila". Wtedy w oczach absolwentów, ich rodziców i wielu nauczycieli pojawiły się łzy. Dla absolwentów były to ostatnie chwile w ich szkole. - Wspominajcie nas i swoją szkołę - prosiła Klaudia Mierzejewska żegnając uczniów klas szóstych. Z doświadczenia wiemy, że na pewno będą wspominac i to po wielokroć.W Gimnazjum Publicznym w Bisztynku naukę zakończyło 67. uczniów klas trzecich. Dla nich to pożegnanie ze szkołą, ale i - w pewnym sensie - z Bisztynkiem. Od 1 września zaczynają bowiem naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w Olsztynie, Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Reszlu i Bartoszycach, a możliwe też, że w wielu innych miastach i miejscowościach. Jeszcze tylko w czasie wakacji będą mogli spotykać się w gimnazjalnym gronie. Później już tylko okazjonalnie. Pewnie nie jeden raz stwierdzą, że "to już było i nie wróci więcej" - tak jak śpiewał na pożegnanie z gimnazjum Damian Giczewski.

Ostatnia wizyta w szkole, już absolwentów, miała uroczysty charaker. Jak to zwykle bywa, wyróżniającym się uczniom wręczono nagrody. Nagrody burmistrza Bisztynka, za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali: Damian Giczewski, Szymon Wójcik, Joanna Czamlet, Diana Kuczyńska, Marta Michałowska, Artur Grabowski, a za świetne osiągnięcia sportowe: Patryk Pietruszczyk i Bartłomiej Szmit. Wielu gimnazjalistów, ze wszystkich klas, otrzymało nagrody rady pedagogicznej. Tradycyjnie wręczono też nagrody i medale za bardzo dobre miejsca w zawodach sportowych. Srebrne medale i puchar dla Gimnazjum w Bisztynku zdobyła drużyna lekkoatletyczna w składzie: Bartek Szmit, Patryk Pietruszczyk, Mateusz Serowik, Damian Mrówka, Mariusz Tabaka, Dawid Mrówka, Hubert Leszczenko, Błażej Depta, Kamil Ruciński, Wojciech Zagozdon, Artur Grabowski, Robert Kozon. Chłopcy wywalczyli II. miejsce w województwie podczas wieloboju lekkoatletycznego w dniu 24. maja 2012 r. w zawodach Szkolnego Związku Sportowego, ale ostateczbne wyniki tej rywalizacji ogłoszono zaledwie kilka dni temu.

Sportowcy z gimnazjum odebrali też medale za znakomite indywidualne i drużynowe miejsca w zawodach pilkarskich i lekkoatletycznych, o których już pisaliśmy na naszych stronach.

W Gimnazjum, podobnie jak w podstawówce pożegnano nauczycieli: Karinę Szymańską oraz ks. Wojciecha Wajdę.

Po apelu przyszedł czas na odebranie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Odbywało się to w poszczególnych klasach. My towarzyszyliśmy, z powodu wrodzonego nepotyzmu, klasie IIIb, a właściwie już dawnej klasie IIIb.

Uczniowie podziekowali za trzyletni trud wychowawczy swej wychowawczyni Agniszce Żyła. (Podziękowania się należały, bo trud ten nie był mały, o czym doskonale nam wiadomo.) Nauczycielka nie mogła powstrzymać łez...

Łez nie mogły też powstrzymać dziewczęta z tej klasy, a i chłopom jakoś słów brakowało i nadrabiali niec sztucznymi uśmiechami. Odebrali świadectwa i po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, kóre kiedyś staną się zdjęciami historycznymi, opuścili szkołę. Na zawsze. No chyba, że niektórzy wrócą tu jako nauczyciele.

Trzy lata temu, te same osoby żegnały się ze Szkołą Podstawową w Bisztynku, z jej sztandarem, z przewodniczeniem samorządowi szkolnemu. Warto wspomnieć ten moment. Kliknij i popatrz jak to było 3 lata temu, jak wyglądaliście, jake piosenki śpiewaliście... >>>

 Andrzej Grabowski - 29.06.2012 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2012