Aktualności >>> Umowy dot. wywozu odpadów komunalnych nie są unieważniane ustawą >>>

 .: Wypowiedzenie umowy dotyczącej śmieci

Wypowiedz umowę z firmą odbierającą od Ciebie odpady komunalne

1 lipca 2013 r. wchodzi w życie tzw. "ustawa śmieciowa" nakładająca na gminy obowiązek zajmownia się wywozem opadów komunalnych od wszystkich mieszkańców gminy. Ponieważ do tej pory, prywatni właściciele nieruchomości (ale nie tylko) mają zawarte indywidualne umowy cywilno-prawne z firmą zajmującą się wywozem odpadów i w związku z miesięcznym okresem wypowiedzenia takiej umowy, należy ją wypowiedzieć do dnia 31 maja 2013 r.

Problem umów z firmami zajmującymi się do tej pory wywozem odpadów komunalnych z prywatnych posesji jest już dość gorący i żywo dyskutowany w mediach.

Pamiętajcie Państwo, że umowy zawarte np. ze spółką "Sękity" w Bisztynku, ale też każdą inną, zajmującą się tym samym, mimo wejścia w życie tzw. "ustawy śmieciowej" zachowają ważność w obrocie prawnym.

Oznacza to, że ów podmiot gospodarczy będzie miał pełne prawo naliczyć Wam opłatę za swe usługi. Z drugiej strony zapłacicie także wynikającą z ustawy i uchwały Rady Miejskiej opłatę za wywóz śmieci pobraną przez gminę. Nie podejrzewamy o tak niecne zamiary prezesa "Sękit", ale najlepiej dotychczasową umowę wypowiedzieć. Wypowiedzenia nie trzeba uzasadniać.

Wypowiedzenie takie jest bardzo proste. Należy sporządzić krótkie pismo zawierające oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy i dostarczyć je najpóźniej do dnia 31. maja 2013 r. do siedziby firmy. W piśmie należy oznaczyć też datę wypowiedzenia, czyli 30 czerwca. Te terminy są bardzo ważne.

Potrzebę takich działań dość szczegółowo opisuje pismo Ministerstwa Środowiska z dnia 5 marca 2013 r. >>> (plik *pdf) >>>

Pamiętajcie Państwo !!! Potrzeba wypowiedzenia umowy dotyczy tych osób, które mają indywidualne umowy na wywóz śmieci. Nie dotyczy to np. mieszkańców budynków i mieszkań komunalnych !!!

Jeden z możliwych wzorów wypowiedzenia możesz pobrać klikając tu >>> (plik *doc) >>>

Andrzej Grabowski - 22.05.2013 r.

W związku z zamieszczeniem informacji o potrzebie wypowiedzenia umowy, prosimy o jej sprostowanie. Wypowiedzenie umowy dotyczy jedynie kontrahentów prywatnych (gospodarstw domowych) a nie firm. Umowy zawarte z firmami nie będą wypowiadane i pozostają bez zmian

Justna Lewandowska z MZKPOK "Sękity" spółka z o.o.
23.05.2013 r. - godz. 08:05

Po otrzymaniu sprostowania poprosiliśmy o uściślenie informacji m.in. o firmę o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spólka z o.o. w Bisztynku. Oto odpowiedź:

ZGKiM musi wypowiedzieć umowę, ale wypowiedzenie umowy tej spółki będzie dotyczyło administrowanych przez nią lokali mieszaklnych i wspólnot. Ponieważ gmina Bisztynek nie przejeła odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, np. sklepów, ich właściciele nie muszą wypowiadać umów.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2013