Aktualności >>> Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec dwóch oskarżonych >>>

 .: Warunkowo umorzą sprawę nieprawidłowości w projekcie OKiAL

Warunkowe umorzenie sprawy projektu OKiAL.
Prokuratura przyjęła, że jest to wypadek mniejszej wagi.

Pod koniec marca Prokuratura Rejonowa w Biskupcu skierowała do Sądu Rejonowego w Mrągowie wnioski o warunkowe umorzenie postępowania wobec Magdaleny G. i Reginy P. którym postawiono zarzuty fałszowania dokumentów i posłużenia się nimi, w sprawie nieprawidłowości w realizacji projektu Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. f

W sprawie, o której ppisaliśmy 11 stycznia 2013 roku, dotyczącej domniemanych nieprawidłowości w realizacji projektu "Potyczki ze sztuką - transgraniczne warsztaty artystyczne" >>> przedstawiono zarzuty dwóm osobom.

- Zarzuty z art. 270 § 2a kodeksu karnego przedstawiliśmy Magadalenie G. i Reginie P. - poinformował nas zastępca prokuratora rejonowego w Biskupcu - Tomasz Ślązak.

- Przyjęliśmy, że dwukrotne sfałszowanie dokumentu przez Magdalenę G. i jednokrotne przez Reginę P. stanowią tzw. wypadki mniejszej wagi, między innymi dlatego, że osoby, których podpisy sfałszowano wiedziały o tym i w pewnym stopniu akceptowały to - wyjaśniał prokurator Ślązak.

- W dniu 29 marca 2013 roku akta sprawy wraz z wnioskami o warunkwe umorzenie postępowania skierowaliśmy do Sądu Rejonowego w Mrągowie. Złożyliśmy wnioski o zastosowanie 2 letniego okresu próby i 1000 złotych świadczenia pieniężnego wobec Magdaleny G. oraz 1 rok okresu próby i świadczenie pieniężne w wysokości 300 złotych wobec Reginy P. - mówił prokurator Ślązak.

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania?
Istotą warunkowego umorzenia postępowania, określanego jako "kontrolowanie wolności", jest odstąpienie - na próbę - od skazania i kary. Stosowanie tej instytucji oparte jest na założeniu, że czyn i wina sprawcy są niekwestionowane. Odstąpienie - na próbę - od skazania i kary nie oznacza, że sprawca nie ponosi odpowiedzialności za czyn przestępczy - jest to po prostu inna forma odpowiedzialności karnej polegająca na zastąpieniu kary i skazania sprawcy, innymi niż kara, środkami o charakterze probacyjnym.

Warunkowe umorzenie postępowania przygotowawczego oznacza stwierdzenie winy obu oskarżonych - jeśli zaakceptuje je sąd. Nie oznacza jednak "karalności" w potocznym tego słowa znaczeniu, choć dane o warunkowym umorzeniu są ujawniane w krajowym rejestrze karnym. Nie jest to jednak skazanie.

Okres próby wyznaczany przy warunkowym umorzeniu postępowania oznacza, że jeśli oskarżone w tym okresie popełnią przestępstwo umyślne za które zostaną prawomocnie skazane sąd obligatoryjnie podejmie warunkowo umorzone postępowanie. Sąd może podjąć warunkowo umorzone postępowanie także w przypadku rażącego naruszania porządku prawnego przez osoby wobec których je zastosowano. Jeżeli okres próby upłynie pomyślnie, dane o jego zastosowaniu wykreśla się z krajowego rejestru karnego pół roku po upłynięciu tego okresu.

Andrzej Grabowski - 10.04.2013 r.

Copyright: www.bisztynek24.pl 2013