Aktualności >>> Parafia Bisztynek w 2014 i 2015 roku >>>

 .: Sprawozdanie parafii za 2014 rok i plany na 2015 r.

Sprawozdanie parafii za rok 2014 i plany na 2015.

Dziś, podczas Mszy św. w kościele w Bisztynku, ks. proboszcz Janusz Rybczyński przedstawiał sprawozdanie z działań parafii za rok 2014. Sprawozdanie przedstawione podczas nabożeństw zawierało też sprawozdanie finansowe i kwoty jakie uzyskała parfia lub je wydała. Do ogólnej wiadomości przedstawiamy Wam dokument nie zawierający tych kwot. Przyczyną ich niepodawania są jedynie względy bezpieczeństwa. Sprawozdanie finansowe dostępne jest w kancelarii parafii.

Ilu nas jest ?

W naszej parafii jest zameldowanych 3.229 osób według Urzędu Skarbowego, który od tej liczby pobiera podatek ryczałtowy. Według danych uzyskanych w czasie kolędy, ilość przyjmujących osób i obecnych podczas kolędy w parafii wyniosła 2.356 wiernych.

W niedzielę Chrystusa Króla, gdy dokonuje się liczenia wiernych uczestniczących we Mszy św. w kościele było 560 parafian w tym 1/3 przystąpiła do Komunii świętej.

W ubiegłym roku zostało ochrzczonych 31 dzieci, zmarło 38 osób, sakrament małżeństwa w parafii zawarło 12 par, 55 osób przyjęło sakrament bierzmowania, do I Komunii św. przystąpiło 21 dzieci.

Remonty, konserwacje, awarie, rachunki...

Prace wykonane za Fundusz Remontowy w roku 2014 (ofiary na Kościół w czasie kolędy i taca remontowa).

- Z roku 2013 po awarii pieca w Wigilię i jego wymianie został spłacony z pieniędzy po kolędzie z 2014 roku.
- W 2014 r. została poddana konserwacji zabytkowa figura św. Józefa. Sfinansował to sponsor z parafii. Więcej >>>
- Koła Różańcowe zafundowały rzeźbione i pozłocone ramy obrazu św. Jana Pawła II. Więcej >>>
- Konserwacji poddany został obraz bpa Karola von Hochenzollerna. Więcej >>>
- Z darów ołtarza dzieci z I Komunii i młodzieży bierzmowanej zostały zakupione 2 ornaty i komplet stuł.
- Wykonano remont kaplicy w Łędławkach Więcej >>> i malowanie kościoła oraz salki katechetycznej (dachówkę na kaplicę ofiarowała gmina Bisztynek).
- Remont kaplicy w Warmianach przeprowadzili sami mieszkańcy, przy wsparciu sponsorów.
- Przeprowadzono konserwację 2 największych aniołów z ołtarza głównego (na co złożyło się: dotacja gminy Bisztynek i marszałka województwa warmińsko-mazurskiego oraz wkład własny parafii). Więcej >>>
- Przeprowadzono konserwację i restaurację 2 okien witrażowych (Okno IV i VII po stronie północnej. Należność za te pracepozostaje do spłaty na rok 2015. (Wkład własny parafii i do odzyskania dotacja od marszałka województwa warmińsko-mazurskiego).

Plany na rok 2015

W tym roku zamierzamy:

Resztę pieniędzy zebranych na kolędzie, jura stole (pogrzeby, chrzty i śluby) i wszystkie tace poszły na zobowiązania finansowe i podatkowe parafii dla państwa: Urząd Skarbowy, podatek rolny, misje, KUL, Caritas, Kuria, Seminarium, opłaty za opał, prąd w kościele i na plebani oraz wodę.

1. Została oddana do konserwacji nastawa na tabernakulum do wystawiania Najświętszego Sakramentu i tabernakulum, oraz złożono wniosek do Ministra Kultury o dotację na ołtarz główny.
2. Rozpoczniemy naprawę witraży okna V i VI. Koszt jednego okna ok. 20 tys. zł. Cena zależna od zniszczeń po gradobiciu.

Dziękuję tym wszystkim parafianom, którym dobro Kościoła leży głęboko na sercu.ks. Janusz Rybczyński - 04.01.2015 r.
(tytuł, wstęp i śródtytuły - redakcja)


Copyright: www.bisztynek24.pl 2015